Nationaal hepatitisplan ‘Meer dan opsporen’ (2016) Bijgewerkt op 18.03.20

Het Nationaal hepatitisplan ‘Meer dan opsporen’ heeft tot doel verdere transmissie te voorkomen en ziektelast en sterfte te verminderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen om de overdracht en sterfte door Hepatitis B en Hepatitis C terug te dringen. Jaarlijks overlijden in Nederland 450-500 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis B of C. [1]  Er zijn naar schatting in Nederland 40.000 personen drager van het hepatitis B-virus en 28.000 personen chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C-virus. Hoeveel personen in totaal ooit zijn gediagnosticeerd met hepatitis B en C is onbekend.

Preventiemaatregelen die in Nederland al genomen worden, zijn bijvoorbeeld de selectie van bloeddonoren en screening van donorbloed en hepatitis B-vaccinatie van gedragsgebonden risicogroepen. Sinds 2011 is hepatitis B-vaccinatie opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, want het lukt momenteel nog niet om de ziektelast en sterfte verder terug te dringen.

Partijen die betrokken zijn bij de behandeling en bestrijding van hepatitis (o.a. specialisten, GGD-artsen en huisartsen) hebben samen een plan opgesteld dat de knelpunten beschrijft van de hepatitisbestrijding in Nederland en wat mogelijke verbeteringen zijn.

Het Het Nationaal hepatitisplan ‘Meer dan opsporen’ heeft tot doel verdere transmissie te voorkomen en ziektelast en sterfte te verminderen. Dat kan door geïnfecteerden op tijd op te sporen en goede en snelle behandeling te bieden.

Het plan focust op 5 pijlers:
Bewustwording en vaccinatie, Opsporen van geïnfecteerden, Diagnostiek en behandeling, Verbeterde organisatie van de hepatitiszorg en een beter Surveillancesysteem

In het plan wordt gepleit voor één landelijk registratiesysteem en een kennisagenda om de hepatitiszorg in Nederland te optimaliseren. [2]

Het doel van het plan is de transmissie, morbiditeit en mortaliteit terug
te dringen. Dit kan worden bereikt door vaccinatie en (tijdige en
adequate) behandeling


Referenties

  1. Hofman. R, e.a, Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland.Ned Tijdschr Geneeskd.2016;160:D511.
  2. Meer dan opsporen. Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie.

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder