Opsporen hepatitis C in maatschappelijke opvang Bijgewerkt op 16.05.21

Opsporen hepatitis C in de maatschappelijke opvang. Hoe kunnen bewoners van maatschappelijke opvanghuizen en bezoekers van inloopcentra in Amsterdam met hepatitis C (HCV) opgespoord worden?

Van testen tot behandeling hepatitis C – Opsporen van HCV positieve bewoners van maatschappelijke opvanghuizen en bezoekers van inloopcentra in Amsterdam’

Om cliënten met hepatitis C (HCV) van de Maatschappelijke Opvang (MO) en Inloophuizen in Amsterdam op te sporen en het bewustzijn over HCV bij cliënten en medewerkers te bevorderen hebben De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam onderzoek gedaan onder cliënten van MO-huizen en Inloophuizen van De Regenboog Groep, HVO-Querido, Leger des Heils en Stichting Volksbond Amsterdam. Uit het onderzoek ‘Van testen tot behandeling – Opsporen van HCV positieve bewoners van maatschappelijke opvanghuizen en bezoekers van inloopcentra in Amsterdam’ door H. Logtenberg van der Grient e.a., blijkt dat deze cliënten tot een risicogroep behoren voor HCV, slechts een kwart van de cliënten is ooit getest op HCV.

 

Resultaten

In het onderzoek, uitgevoerd door De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam, werd aan cliënten van veertien MO-locaties in de periode augustus–december 2017 gevraagd een risicochecklist in te vullen en zich te laten testen op hepatitis C-antilichamen (anti-HCV) door middel van een oral swab. Bij een positieve uitslag werd elders en op een ander tijdstip bloed afgenomen voor een HCV-RNA test. Uit de zelfrapportage van 233 cliënten blijkt dat 90% risico heeft gelopen op HCV. Getest zijn 225 cliënten, van wie 22 (9,8 %) anti-HCV-positief, onder wie 10 (4,4 %) HCV-RNA positief.

 

Conclusie

Er is een hoge uitval (50%) tussen het testen op anti-HCV en de behandeling. Prevalentie van anti-HCV in deze doelgroep is aanzienlijk hoger dan de prevalentie van anti-HCV in Nederland (9,8%  versus 0,2–0,4%). De doelgroep behoort dus tot een risicogroep voor HCV en moet volgens het advies van de Gezondheidsraad worden opgespoord [1]. Aanbevolen wordt om onmiddellijk na een positief anti-HCV-resultaat, HCV-RNA op locatie te testen en gebruik te maken van tests met vingerprikbloed. Extra aandacht is nodig om cliënten van de MO in HCV-zorg te krijgen en te behouden  [2].

Informatie over het project is op te vragen bij E.Schatz, Coordinator CORRELATION network, c/o Foundation De Regenboog Groep.

 

Het vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in 2020. Het onderzoek ‘Hepatitis C testen en behandelen op locatie; Case-finding onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam 2020’  is uitgevoerd door De Regenboog Groep, StichtingMainline, GGD Amsterdam en MDL afdeling van OLVG. De doelstelling van het project is het opsporen en behandelen van hepatitis C (HCV) op locatie en is uitgevoerd onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang (MO) in Amsterdam.

 

Het primaire doel van screening is om dragers van hepatitis B of hepatitis C op te sporen voordat gezondheidsklachten ontstaan


Referenties

  1. Gezondheidsraad. Screening van risicogroepen op hepatitis B en C. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/16.
  2. Logtenberg-van der Grient, H., Warmoeskerken, R., van Woerden, E. et al. Hepatitis C: van testen tot behandelen. TSG Tijdschr Gezondheidswet 97116–121 (2019). https://doi.org/10.1007/s12508-019-0234-6

Aandoening

Type informatie

Documenten

download poster

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder