Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen Hepatitis B vaccinatie Bijgewerkt op 28.04.21

In de Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen Hepatitis B vaccinatie van risicolopend personeel staat wie voor vaccinatie tegen hepatitis B in aanmerking komt. Vaststellen van een verhoogd risico gebeurt aan de hand van een risico inventarisatie en evaluatie (RIE). Een werkgever is verantwoordelijk dat het arbobeleid in zijn bedrijf of instelling wordt nageleefd en moet preventieve maatregelen nemen waar dat nodig is.

De bedrijfsarts heeft vier, elkaar aanvullende, criteria bij deze inschatting tot zijn/haar beschikking (zie het advies van de Gezondheidsraad)  [1]:

  • De werknemer verricht medische, verplegende of verzorgende handelingen bij cliënten of patiënten;
  • De werknemer kan in contact komen met lichaamsmaterialen zoals bloed, serum, ascites, vruchtwater, etc. Excreten, zoals urine, feces en speeksel vormen geen risico voor het besmet raken met hepatitis B, tenzij er bloed in aanwezig is;
  • Uit de RIE kan blijken dat ook ander personeel in aanmerking komt voor vaccinatie;
  • De prikaccidentenregistratie kan uitwijzen dat in de praktijk prikaccidenten optreden bij ander personeel dan op basis van de arbobeleidsregel en de RIE als risicolopend was aangemerkt.

 

Risicolopend personeel

De  Praktijkrichtlijn Hepatitis B vaccinatie van risicolopend personeel is bedoeld voor werkgevers en bedrijfsartsen om de indicatie voor preventieve vaccinatie tegen hepatitis B vast te stellen en preventieve hepatitis B-vaccinatie te implementeren bij risicolopers. Ook werknemers die in opleiding zijn en studenten of stagiaires lopen risico op accidenteel (bloed) contact. Het is ook bij deze groepen belangrijk dat ook zij beschermd zijn tegen een infectie met het hepatitis B-virus (HBV).

 

Risicovormend personeel

Bekijk voor hepatitis B-vaccinatie van (mogelijk) risicovormend personeel de Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten. Een risicovormer is iemand die risicohandelingen uitvoert. Risicohandelingen zijn die handelingen waarbij de kans op bloed-bloedcontact tussen gezondheidszorgwerker en patiënt groot is. Het betreft vooral handelingen waarbij de (gehandschoende) handen binnen lichaamsholten of wonden in contact kunnen komen met scherpe instrumenten, naalden of scherpe weefseldelen (bijvoorbeeld botpunten of gebitselementen), terwijl de handen of vingertoppen soms niet zichtbaar zijn.


Referenties

  1. Gezondheidsraad.Werknemers en infectieziekten – Criteria voor vaccinatie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 2014/30. ISBN 978-94-6281-019-8.
  2. Richtlijn Hepatitis B-vaccinatie van risicolopend personeel

Aandoening

Onderwerp

Type informatie

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder