Ribavirine Bijgewerkt op 11.03.20

Ribavirine is een antiviraal middel dat toegepast werd bij de behandeling van hepatitis C. Het is een middel met een brede antivirale werking die nog niet geheel opgehelderd is. De werking berust op de remming van virale RNA synthese en RNA capping. Ribavirine is een pro-drug. Het wordt gemetaboliseerd tot een nucleotide die lijkt op purine RNA-nucleotide.

Ribavirine wordt ook toegepast bij de behandeling van o.a. RSV-infecties en ernstige hepatitis E-infecties.

Contra-indicaties:
Ribavirine is gecontra-indiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige hartaandoeningen tijdens de afgelopen zes maanden, hemoglobinopathieën, ernstige debiliterende ziekten, waaronder chronische nierinsufficiëntie of een creatinineklaring < 50 ml/min, ernstige psychiatrische stoornis (ook in de anamnese), met name ernstige depressie, zelfmoordgedachten of zelfmoordpoging, ernstige leverfunctiestoornissen, auto-immuun hepatitis of auto-immuunziekten (ook) in de anamnese.

Waarschuwingen:
In dierproeven is ribavirine duidelijk teratogeen en/of embryocide gebleken in doses die slechts een twintigste bedragen van de aanbevolen dosis bij de mens; malformaties van schedel, verhemelte, ogen, kaken, ledematen, skelet en maag-darmkanaal zijn gemeld. De incidentie en ernst van de teratogene effecten nemen toe bij stijgende doses.

Ribavirine mag daarom niet worden toegepast bij zwangeren. Therapie met ribavirine pas starten na een negatieve zwangerschapstest onmiddellijk voorafgaand aan de behandeling.

Twee contraceptieve maatregelen moeten tegelijkertijd worden genomen tijdens en tot ten minste vier maanden (vrouwen) en zeven maanden (mannen) na stoppen van de behandeling. Maandelijks routinezwangerschapstest uitvoeren tijdens deze periode. In dierstudies leidt ribavirine tot veranderingen in het sperma, ook in lage doses. Het is onbekend of ribavirine dat voorkomt in sperma, teratogene effecten zal uitoefenen op de fertilisatie van de eicel. Mannen van wie de partner zwanger is, dienen een condoom te gebruiken.

Het is onbekend of ribavirine overgaat in de moedermelk. Tijdens gebruik geen borstvoeding geven.

 


Referenties:
Farmacotherapeutisch kompas

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder