Richtlijn Prikaccidenten Bijgewerkt op 18.05.21

De ‘Landelijke richtlijn Prikaccidenten’ geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact om bloed overdraagbare aandoeningen, zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV te voorkomen.

 

Richtlijn Prikaccidenten

De Landelijke richtlijn Prikaccidenten beschrijft het beleid na prik-, bijt-, snij- en spataccidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander. Met een spataccident kan bloed op slijmvliezen of niet-intacte huid terechtkomen. Door een bijtaccident komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus, hepatitis C-virus en hiv worden overgedragen. Zowel prik-, bijt- snij- als spataccidenten zijn prikaccidenten. Of een prikaccident tot infectie van het slachtoffer leidt is afhankelijk van:

  • De aard van het accident: Is er daadwerkelijk bloed of een andere lichaamsvloeistof overgedragen, en zo ja, hoeveel?
  • De serostatus van de bron: Bevat het bloed of de lichaamsvloeistof virusdeeltjes?
  • De immuunstatus van het slachtoffer: Is het slachtoffer reeds beschermd door vaccinatie of doorgemaakte infectie?

 

Het risico op infectie na prikaccident

Aan de hand van deze richtlijn maakt men een inschatting van het risico op infectie. Afhankelijk van het risico worden al dan niet maatregelen geadviseerd om het slachtoffer tegen infectie te beschermen (postexpositieprofylaxe) of een eventueel opgetreden infectie in een vroeg stadium te onderkennen. De richtlijn is bedoeld voor alle beleidsmakers en –uitvoerders van het prikaccidentenbeleid.

In 2019 is een geüpdatet versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten verschenen.

Bekijk: Landelijke richtlijn Prikaccidenten.


Type informatie

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder