Screening van risicogroepen op hepatitis B en C (2016) Bijgewerkt op 30.06.21

Screening van risicogroepen op hepatitis B en C. Op 1 november 2016 heeft de Gezondheidsraad het advies ‘Screening van risicogroepen op hepatitis B en C’ aan de minister van VWS aangeboden. De commissie heeft geconstateerd dat chronische hepatitis B en hepatitis C in de algemene Nederlandse bevolking weinig voorkomt. Algehele screening zal daarom geen gezondheidswinst opleveren. Screening van mensen die tot een van de 5 risicogroepen behoren, is wel zinvol.

Deze risicogroepen zijn eerste generatie migranten uit landen waar de prevalentie van chronische virale hepatitis B of C >2% is, alsmede asielzoekers uit deze landen. Bij deze laatste groep geldt als voorwaarde dat, net als bij de andere risicogroepen, het aanbod van zorg en behandeling na het vaststellen van de infectie mogelijk is.

Andere risicogroepen voor screening zijn personen die (ooit) injecterende drugs hebben gebruikt, mannen die seks hebben met mannen en sommige groepen medewerkers in de gezondheidszorg. Het advies voor deze laatste groep is het bestaande programma voor hepatitis B screening uit te breiden met screening op hepatitis C. Hierbij wordt hepatitis C gezien als een beroepsziekte bij risicolopers en risicovormers en daarmee valt (vrijwillige) screening onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

De commissie raadt een aanpak langs meerdere sporen aan: case finding via de huisarts en via andere medisch verantwoordelijke zorgverleners en daarnaast – alleen voor hepatitis B – het opzetten van lokale of regionale screeningsprogramma’s in die gebieden waar relatief veel migranten wonen uit landen waar het hepatitis B-virus vaker voorkomt dan in Nederland.

Het advies is te downloaden via de website van de Gezondheidsraad.

Het primaire doel van screening is om dragers van hepatitis B of hepatitis C op te sporen voordat zich bij hen gezondheidsklachten hebben ontwikkeld


Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder