Vaccinatieregeling hepatitis B voor studenten Bijgewerkt op 01.10.20

De Vaccinatieregeling hepatitis B voor studenten bestaat sinds 2008 omdat studenten in bepaalde opleidingen risico lopen op besmetting met hepatitis B-virus. Daarom dienen zij bij aanvang van hun stage en/of opleiding gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B. Weliswaar zijn werkgevers in de zorg hiervoor verantwoordelijk, maar de relatief korte stageperioden in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode leiden er in de praktijk toe dat studenten niet tijdig gevaccineerd zijn. Studenten kunnen hierdoor in de problemen komen met het volgen van stages. Gevolg van dit organisatorische knelpunt is dat studenten de kosten van de vaccinatie veelal zelf betalen.

In het actieplan “Werken aan de zorg” (Kamerstukken II 2007/08, 29 282, nr. 46) is aangekondigd dat dit knelpunt wordt opgelost door middel van een tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie tegen hepatitis B. Sinds 2008 wordt daarom een subsidie aangeboden aan onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen kunnen de subsidie aanvragen middels het formulier van VWS. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van het ministerie van VWS.

Een lijst met de opleidingen die in aanmerking komen voor de subsidie treft u aan op de website van de overheid-wettenbank.

In januari 2011 is er een evaluatie van de regeling gepubliceerd. Er is een vragenlijst gestuurd naar instellingen die gebruik maken van de subsidieregeling voor vaccinatie van studenten. De effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van de regeling wordt ‘ruim voldoende’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. De administratieve last van de regeling wordt door 19% hoog gevonden, hier is mogelijk verbetering mogelijk. De deelname aan de regeling onder studenten is hoog (68% >90% gevaccineerd); onvolledige vaccinatie komt vooral doordat leerlingen het vaccinatietraject niet voltooien door wisseling van studie. Vaccinatieweigering uit principiele gronden en vaccinatie tegen hepatitis B in het verleden zijn andere oorzaken van het niet gebruik maken van de regeling.

In 2016 is er nogmaals een evaluatie geweest van de regeling door Ecorys in opdracht van het Ministerie van VWS. Ook toen kwam uit de evaluatie dat de subsidieregeling effectief is, het voorkomt uitval van studenten en leidt tot een hoge vaccinatiegraad. Ook financieel is de maatregel doelmatig. Verbeterpunten zouden kunnen zijn: een centrale registratie van de vaccinaties en centrale inkoop van vaccins om mogelijk de kosten te drukken.

 

Loop je risico op hepatitis B?
Laat je vaccineren!


Referenties

Overheid wetten – subsidieregeling stageplaatsen zorg

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder