Vergoeding Hepatitis A en hepatitis B vaccin Bijgewerkt op 12.05.21

Vergoeding Hepatitis A en hepatitis B vaccin door zorgverzekeraars.

Hepatitis A-vaccinatie is zinvol bij personen met chronische hepatitis B of bij een niet-virale chronische leverziekte met een toegenomen kans op hepatitis A (reizen naar endemische gebieden, contact met mogelijk besmette personen of besmet voedsel, risicovolle levenswijze). Hetzelfde geldt voor personen met chronische hepatitis C bij wie de kans op hepatitis A is toegenomen. Door vaccinatie neemt de kans af op morbiditeit en mortaliteit als gevolg van een infectie met het hepatitis A-virus bij bovengenoemde doelgroepen. Ook in sommige beroepsgroepen wordt hepatitis A vaccinatie aanbevolen.

 

Vergoeding Hepatitis A vaccinatie

Vergoeding betreft uitsluitend voor een verzekerde:

 • die lijdt aan chronische hepatitis B,
 • met chronische hepatitis C, of
 • met een niet-virale chronische leverziekte, en die daarbij een verhoogde kans op een hepatitis A-infectie heeft, tenzij de verhoogde kans op besmetting een gevolg is van reizen, beroepsuitoefening of een epidemie.

Vergoeding Hepatitis B vaccinatie

Vergoeding betreft uitsluitend voor een verzekerde:

 • die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse,
 • met het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie,
 • die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HBsAg positief is,
 • die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risicoanalyse van de gemeentelijke gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft, of
 • die lijdt aan een chronische leverziekte.

Vergoeding hepatitis A en hepatitis B vaccin

Vergoeding betreft uitsluitend voor een verzekerde die zowel voldoet aan een van de voorwaarden voor hepatitis A-vaccin als aan een van de voorwaarden voor hepatitis B-vaccin.

In het Farmacotherapeutisch Kompas staat bijlage 2 bij de Regeling zorgverzekering. [1]  Voor de meest actuele tekst van Bijlage 2 verwijzen wij u naar de wettenbank van overheid.nl en de publicatie van de wijzigingen in de Staatscourant. [2]

 

Voor diegenen die niet in een van de bovenstaande categorie vallen kan een vaccinatie soms vergoed worden. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Gezondopreis.nl heeft een overzicht van deze vergoedingen gemaakt. Het overzicht is gebaseerd op de teksten van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen. [3]

In Nederland komen kleine epidemieën hepatitis A voor op scholen en kinderdagverblijven en onder mannen die seks bedrijven met mannen. Verder komt hepatitis A voor bij personen die niet gevaccineerd zijn en op vakantie zijn geweest naar landen waar hepatitis A vaak voorkomt.

Het risico op chronische hepatitis B is afhankelijk van de leeftijd tijdens de besmetting. Bij besmetting tijdens/na de geboorte is het risico op chronische infectie 90%. Als de besmetting op volwassen leeftijd heeft plaatsgevonden is het risico 5%. Volwassenen met chronische hepatitis B hebben 20-30% kans op levercirrose, leverfalen en/of leverkanker.

 


Referenties

 1. Farmacotherapeutisch Kompas
 2. Overheid.nl
 3. Gezondopreis.nl

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder