Vergoeding hepatitis B vaccin Bijgewerkt op 13.07.22

Vergoeding hepatitis B vaccin is mogelijk als aan de voorwaarden die genoemd worden in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering wordt voldaan.

Hepatitis B-vaccin

Voorwaarde vergoeding hepatitis B vaccin: uitsluitend voor een verzekerde

  • die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse,
  • met het syndroom van Down, of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie,
  • die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HBsAg positief is,
  • die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risicoanalyse van de gemeentelijke gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft, of
  • die lijdt aan een chronische leverziekte.

Hepatitis B

Hepatitis B wordt veroorzaakt door een besmetting met het hepatitis B-virus (HBV). Een infectie kan acuut verlopen, met ziekteverschijnselen van een acute leverontsteking, maar het virus kan ook langdurig in het lichaam blijven. Besmetting bij de geboorte of op zeer jonge leeftijd leidt in 80% tot een chronische infectie. Bij besmetting op volwassen leeftijd is de kans op het ontwikkelen van een chronische infectie ca 5-10%.


Referenties

Bijlage 2 Regeling Zorgverzekering

Farmacotherapeutisch Kompas Engerix

Farmacotherapeutisch Kompas Fendrix

Farmacotherapeutisch Kompas HBVAXPRO

 

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder