Waarschuwingen bij gebruik van entecavir Bijgewerkt op 30.04.20

De volgende waarschuwingen bij gebruik van entecavir zijn beschreven. Bij chronische hepatitis B kunnen spontane exacerbaties optreden gekenmerkt door kortstondige verhogingen van serum-ALAT. Tijdens de behandeling met entecavir is dit gemiddeld vier tot vijf weken na aanvang van de behandeling waargenomen. Tijdens de behandeling moeten patiënten met cirrose nauwlettend gecontroleerd worden.

Bij sommige patiënten met een chronische hepatitis B, kan na stopzetting van de therapie een exacerbatie van hepatitis optreden met in sommige gevallen een fatale afloop. Indien behandeling met entecavir moet worden gestopt, moeten deze patiënten gedurende ten minste zes maanden nauwlettend gevolgd worden.

Bij patiënten met gedecompenseerde cirrose zijn vaker ernstige leverbijwerkingen waargenomen vergeleken met gecompenseerde leverziekte. Deze patiënten moeten tijdens de behandeling en indien van toepassing tot zes maanden na staken van de behandeling regelmatig gecontroleerd worden op diverse parameters die geassocieerd worden met hepatitis B, lever- en nierfunctie en antivirale respons.

Hoewel niet gemeld in fase II onderzoek, kan vanwege een verwante structuur met nucleoside-analoga het risico van lactaatacidose, soms met fatale afloop, niet worden uitgesloten. Bij gelijktijdige toediening met nucleoside-analoga de behandeling van deze middelen stoppen bij snel stijgende aminotransferase spiegels, progressieve hepatomegalie of metabole acidose/ lactaatacidose van onbekende oorzaak. Ernstige gevallen (soms fataal) zijn geassocieerd met pancreatitis, leverfalen of hepatische steatose, nierfalen en hogere serum lactaatspiegels.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van entecavir bij een gelijktijdige infectie met hepatitis C of hepatitis D en hiv.

Entecavir niet gebruiken bij patiënten met hiv/HBV co-infectie die geen HAART krijgen.


Referenties

Farmacotherapeutisch Kompas

Aandoening

Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder