Wat is de Child Pugh classificatie Bijgewerkt op 20.05.21

Wat is de Child Pugh classificatie? De Child Pugh classificatie wordt gebruikt om de ernst van chronische leverziekten, met name levercirrose, in te schatten. Afhankelijk van scores voor de waarden van bilirubine, albumine, protrombinetijd en het al of niet aanwezig zijn van ascites en hepatische encefalopathie wordt onderscheid gemaakt in klasse A, B en C.
A  score   5 –  6 punten: gecompenseerde levercirrose
B  score   7 –  9 punten: matige gedecompenseerde levercirrose
C  score 10 -15 punten: ernstige levercirrose

Bij gedecompenseerde cirrose krijgt de patiënt symptomen van ernstig leverfalen: portale hypertensie met bloedende spataders, hepatische encefalopathie, geelzucht (icterus) of ascites.

 

Parameter Toe te kennen punten
         1                  2                 3
 Ascites  afwezig       gering        matig
 Bilirubine, mg/dl  </= 2              2 – 3              > 3
 Albumine, g/dl  > 3,5           2,8 – 3,5         < 2,8
  Prothrombine Tijd
* sec boven contr* INR
 

1 – 3                 4 – 6             > 6

< 1.8            1.8 – 2.3          > 2.3

Encefalopathie afwezig   klasse 1-2   klasse 3-4

 

Wat is de Child Pugh classificatie
Ascites

Hepatische encefalopathie

Hepatische encefalopathie is een stoornis in de hersenen die veroorzaakt wordt door ziekten van de lever (hepatisch = van de lever; encephalon = hersenen; pathie = ziekte). De oorzaak is een teveel aan afvalstoffen in het bloed, zoals ammoniak. Deze worden, als gevolg van een falende leverwerking, onvoldoende verwijderd. Dit heeft een toxische inwerking op het centrale zenuwstelsel waardoor er te veel vocht in de hersenen komt (hersenoedeem). De klachten ontstaan geleidelijk. Aanvankelijk is er sprake van verminderde concentratie en afwijkend gedrag. Dit gaat over in verwardheid en desoriëntatie en kan leiden tot een comateuze toestand.


Onderwerp

Meer uitleg nodig?

Heeft u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Stel een vraag

Is deze bron betrouwbaar?

Lees meer over hoe deze website tot stand is gekomen.

Lees verder