Krijgt NAFLD een andere naam? Bijgewerkt op 24.08.22

Krijgt NAFLD een andere naam, bijvoorbeeld MAFLD (metabolic-associated fatty liver. disease)?  AASLD en EASL nemen deel aan een wereldwijd multi-stakeholderproces om de opties rond de nomenclatuur in deze aandoening te onderzoeken. AASLD voert een formeel Delphi-proces uit om belangrijke uitspraken en vragen over dit onderwerp te bespreken. Het doel van dit proces is bepalen of een naamsverandering nodig is en of er een betere naam is voor de aandoening. Een naam die eenheid in het veld kan brengen, hulp biedt bij stigmatisering, identificatie vergemakkelijkt en gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van geneesmiddelen/biomarkers.

In juli heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met 129 deelnemers uit 32 landen. Er was consensus over de uitgangspunten waar elke nomenclatuur aan moet voldoen. De naam moet
Bevestigend zijn, niet-stigmatiserend,
Nauwkeurig zijn in de beschrijving van de aandoening,
Aan te passen zijn zodat het mogelijk is om kennis uit het verleden, heden en toekomst op te nemen,
Aanvaardbaar zijn: eenvoudig, duidelijk, begrijpelijk en ook vertaalbaar,
Toepasbaar zijn voor alle patiënten (kinderen en volwassenen),
Acceptabel zijn om de bijdrage van alcohol te definiëren. Meer dan matig alcoholgebruik moet als een aparte ziektecategorie worden beschouwd, zelfs bij patiënten met metabole risicofactoren.

Een volgende Delphi ronde wordt in augustus gehouden. In september zullen de resultaten worden gecommuniceerd. In het geval dat een nieuwe naam wordt voorgesteld, zal deze alleen worden aangenomen als belanghebbenden, waaronder FDA/EMA en industriepartners, er vertrouwen in hebben dat deze naam zal helpen en geen negatieve invloed zal hebben op de ontwikkeling van geneesmiddelen/biomarkers.

Bron: AASLD

NAFLD

Bij Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), ook wel leververvetting genoemd, worden vetten in de lever opgeslagen zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik of dat er sprake is van virale hepatitis. Een gezonde lever bevat weinig of geen vet. De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn obesitas, hypertensie en insuline resistentie. In 2021 had 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht, waarvan 14% ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen.  Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 14,7% in 2020 overgewicht, waarvan 12,2% matig overgewicht en 2,5% obesitas. Het percentage kinderen rond de 2 jaar met (ernstig of matig) overgewicht is 8,0%.