Leefstijl, overgewicht en corona Bijgewerkt op 20.11.20

Tijdens de coronacrisis heeft een gezonde leefstijl extra aandacht gekregen. Volgens de cijfers van het RIVM spelen er verschillende risicofactoren bij corona, zoals Diabetes type II of zeer ernstig overgewicht. Een gezonde leefstijl kan mogelijk effect hebben op deze risicofactoren. Het RIVM laat in haar rapport Epidemiologische situatie in Nederland van 14 juni 2020 zien dat 69,8% van de patiënten die zijn overleden aan COVID-19 één of meerdere onderliggende aandoeningen had. Leefstijlinterventies zijn er op gericht dat mensen zichzelf gezond kunnen maken en/of houden. Een voorbeeld hiervan is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI richt zich op mensen met obesitas of overgewicht en risico op chronische aandoeningen. Als een leefstijlinterventie voldoende effectief wordt geacht, zoals GLI, kan deze binnen het verzekerde pakket vallen.

Bron: NZA Informatiekaart Preventie is ook onze zorg nr 5.