Leefstijlinterventie voor kinderen met obesitas Bijgewerkt op 18.02.20

18-02-2020  Bij kinderen met obesitas komt comorbiditeit al op de basisschoolleeftijd frequent voor. Uit onderzoek door Kylie Karnebeek blijkt dat het effect van de gecombineerde leefstijlinterventie op comorbiditeit groter was bij kinderen van de basisschoolleeftijd dan bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd. In Nederland is de helft van de volwassenen en 13% van de kinderen te zwaar. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor dyslipidemie, hypertensie, diabetes mellitus, niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), hart-en vaatziekten en nieraandoeningen.

Uit onderzoek door Kylie Karnebeek e.a., gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, blijkt dat het effect van de gecombineerde leefstijlinterventie op comorbiditeit groter was bij kinderen van de basisschoolleeftijd dan bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd. In het onderzoek werd door cross-sectionele analyse en quasi-experimentele gecombineerde leefstijlinterventie het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico en comorbiditeit  onderzocht bij 149 kinderen van de basisschoolleeftijd en 150 kinderen van middelbare-schoolleeftijd met obesitas; het effect van een gecombineerde leefstijlinterventie werd onderzocht bij 82 kinderen van de basisschoolleeftijd en 75 kinderen van middelbare-schoolleeftijd.

Bij kinderen van de basisschoolleeftijd zagen de onderzoekers al vaak insulineresistentie (37%), gestoorde glucosetolerantie (3%), dyslipidemie (48%), hypertensie (7%) en verhoogde leverenzymwaarden (54%). Alleen glomerulaire hyperfiltratie en insulineresistentie kwamen vaker voor bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd. Gestoorde glucosetolerantie kwam vaker voor bij meisjes dan bij jongens. De afname in de BMI-z-score na interventie was groter bij kinderen van de basisschoolleeftijd dan bij kinderen van middelbare-schoolleeftijd, net als de daling in LDL-cholesterolconcentratie en de verbetering van de z-score voor systolische bloeddruk. Bij jongens daalde de BMI-z-score sterker dan bij meisjes, maar de verbetering van de overige gezondheidsparameters verschilde niet.

Deze resultaten benadrukken het belang van vroege preventie en interventies die het ontstaan van obesitas en gezondheidsgevolgen beogen te voorkomen.

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd.2020;164:D4244.