Lenvatinib en sorafenib toegevoegd op Hep Drug Interactions Gepubliceerd op 17.03.21

In februari zijn lenvatinib (Lenvima®) en sorafenib (Nexavar®) toegevoegd op de Hepatitis Drug Interactions website. In totaal staan er nu op Hep Drug Interactions 25 geneesmiddelen voor de behandeling van virale hepatitis met DAAs en voor de behandeling van leverkanker, die samen met 808 comedicaties in totaal 20.200 interacties veroorzaken.

Lenvatinib en sorafenib zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC).

Bron: Hep Drug Interactions

Meer informatie over de behandeling van hepatitis C staat in de Kennisbank.