Levercirrose als doodsoorzaak Gepubliceerd op 17.02.22

Hoe vaak wordt levercirrose als doodsoorzaak geregistreerd? In Duitsland heeft levercirrose het hoogste sterftecijfer van alle chronische ziekten waarvoor ziekenhuisopname vereist is. Dit blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in The Lancet Regional Health – Europe januari 2022. Bij cirrose als comorbiditeit bij een andere chronische ziekte, verdubbelt cirrose het sterftecijfer. Wenyi Gu e.a. analyseerden de gegevens van alle ziekenhuisopnames in Duitsland binnen de diagnose gerelateerde groepen van 2005 tot 2018.

Resultaten

Van de bijna 250 miljoen opnames tussen 2005 en 2018 was bij 0,94% de diagnose cirrose geregistreerd. In de meeste gevallen was cirrose als comorbiditeit geregistreerd. In absolute cijfers steeg het aantal opnames van patiënten met levercirrose tijdens de observatieperiode van 151.108 naar 181.688.

De primaire uitkomstmaat was ziekenhuissterfte. Het percentage daalde tijdens de onderzoeksperiode van 11,57% naar 9,49%, maar is nog steeds veel hoger dan de percentages voor andere chronische ziekten zoals hartinsufficiëntie (8,4%), nierfalen (6,4%) en chronische obstructieve longziekte (5,2%). In gevallen waarin levercirrose een comorbiditeit was bij een andere chronische ziekte, verhoogde het sterftecijfer van die ziekte met een factor twee tot drie. Het grootste effect werd waargenomen bij infectieuze luchtwegaandoeningen.

In het hele land was ongeveer twee derde van de patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen met levercirrose, man. Velen van hen stierven toen ze vijftig jaar waren of jonger, wat het grote aantal voor invaliditeit gecorrigeerde levensjaren verklaart en de enorme sociaaleconomische last die door levercirrose wordt veroorzaakt. Mannen in deze leeftijdsgroep maken immers nog steeds het grootste deel uit van de beroepsbevolking.

Dankzij de beschikbaarheid van direct werkende antivirale middelen voor de behandeling van hepatitis C daalde het aandeel van hepatitis C gerelateerde cirrose tijdens de observatieperiode tot ongeveer een derde. Anderzijds verviervoudigde de frequentie van cirrose veroorzaakt door niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) in dezelfde periode, parallel met een stijging van het aantal zwaarlijvige patiënten. Ondanks deze etiologische trends blijft cirrose, veroorzaakt door alcoholmisbruik, domineren. Het is verantwoordelijk voor 52 procent van alle oorzaken van cirrose in de studie, en het absolute aantal stijgt nog steeds.

Aanbeveling

“De resultaten van onze studie tonen aan dat de besluitvormers in het gezondheidssysteem veel meer zouden moeten investeren in de preventie van aan alcohol gerelateerde levercirrose”, besluit prof. Jonel Trebicka. “Ze geven ook aan hoe belangrijk het is om levercirrose als een comorbiditeit van andere chronische ziekten te herkennen en te behandelen.”

Bronnen:
persbericht Goethe University Frankfurt

W. Gu, et al. Trends and the course of liver cirrhosis and its complications in Germany: Nationwide population-based study (2005 to 2018) The Lancet Regional Health – Europe 2022;12: 100240 https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100240