Leverkanker belangrijke doodsoorzaak Bijgewerkt op 27.10.22

Leverkanker is in veel landen een belangrijke doodsoorzaak. Het aantal mensen met de diagnose leverkanker zal naar verwachting stijgen, blijkt uit onderzoek door Harriet Rumgay (International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrijk) e.a. De onderzoekers hebben gegevens geëxtraheerd over de incidentie en mortaliteit van primaire leverkanker uit de GLOBOCAN 2020-database, die 185 landen omvat. Gevallen en sterfgevallen tot het jaar 2040 werden voorspeld op basis van incidentie en sterftecijfers voor 2020 en wereldwijde demografische projecties tot 2040.

Resultaten

In 2020 werden naar schatting wereldwijd 905.700 mensen gediagnosticeerd met leverkanker en stierven 830.200 mensen aan leverkanker. Leverkanker behoorde in 46 landen tot de top drie van doodsoorzaken door kanker. In 90 landen behoorde leverkanker tot de top vijf van doodsoorzaken door kanker. In Europa geldt dit voor Bosnië en Herzegovina, Frankrijk, Italië, Republiek Moldavië en Roemenië.
Naar verwachting zal het aantal nieuwe gevallen van leverkanker per jaar tussen 2020 en 2040 met 55% toenemen, waarbij in 2040 mogelijk 1,4 miljoen mensen worden gediagnosticeerd. In 2040 zouden wereldwijd 1,3 miljoen mensen kunnen overlijden aan leverkanker (56,4% meer dan in 2020).
De onderzoekers concluderen dat inspanningen om de incidentie van vermijdbare leverkanker te verminderen, prioriteit moeten krijgen.

Bron: Rumgay, H, et.al. Global burden of primary liver cancer in 2020 and predictions to 2040. J.Hepatol.2022 DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.08.021

 

Risicofactoren voor het krijgen van leverkanker (hepatocellulair carcinoom) zijn:
levercirrose tgv hepatitis B of hepatitis C,
chronisch hepatitis B, met name bij Aziatische mannen > 40 jaar, Aziatische vrouwen >50 jaar, Afrikanen > 20 jaar, mensen met hepatocellulair carcinoom in de familie,
NASH,
alcoholgebruik.