Leverkanker veel voorkomende doodsoorzaak Bijgewerkt op 22.02.21

Leverkanker is nu de op twee na meest dodelijke kanker ter wereld, met bijna 1 miljoen mensen die in 2020 aan leverkanker zijn overleden.
Uit schattingen van GLOBOCAN 2020 die door H. Sung et.al, op 4 februari in CA: a Cancer Journal for Clinicians zijn gepubliceerd, blijkt dat leverkanker wereldwijd de derde meest dodelijke en zesde meest voorkomende maligniteit is. In 2020 zijn minstens 830.000 mensen aan leverkanker overleden. Onder patiënten met cirrose is leverkanker de belangrijkste doodsoorzaak.
Primaire leverkanker omvat met name hepatocellulair carcinoom (HCC) (75% -85% van de gevallen) en intrahepatisch cholangiocarcinoom (10% -15%). De belangrijkste risicofactoren voor HCC zijn chronische infectie met het hepatitis B-virus (HBV) of hepatitis C-virus (HCV), met aflatoxine besmet voedsel, overmatig alcoholgebruik, overgewicht, diabetes type 2 en roken.
Incidentiecijfers van leverkanker in landen met een voorheen laag risico – de meeste landen in Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika – zijn de afgelopen jaren gestegen. Dit is mogelijk mede veroorzaakt door de veranderende prevalentie van overgewicht en diabetes in deze landen.
Hoewel de relevantie van niet-virale risicofactoren steeds belangrijker wordt, blijft eliminatie van virale hepatitis de belangrijkste strategie voor primaire preventie van leverkanker. Behandeling met DAAs van alle mensen met HCV-infectie zal de morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van leverkanker verminderen. In de meeste landen met lage en midden inkomen is de betaalbaarheid van testen en behandeling een belangrijke barrière. In landen met een hoog inkomen zijn de meest risicovolle bevolkingsgroepen vaak de kwetsbare bevolkingsgroepen – immigranten zonder papieren, injecterende druggebruikers, mensen die in de gevangenis hebben gezeten, daklozen – die veel obstakels ervaren bij de toegang tot gezondheidszorg.

Bron: Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2021;0:1-41.  https://doi.org/10.3322/caac.21660