Leververvetting bij patiënten met diabetes type 2 Bijgewerkt op 27.11.20

Leververvetting (NAFLD) komt wereldwijd veel vaker voor bij patiënten met diabetes type 2 dan in de algemene bevolking. Vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheid dat NAFLD bij patiënten met diabetes mellitus type 2 aanwezig kan zijn, is essentieel.

Uit een review en meta-analyse door Zobair M. Younossi e.a gepubliceerd in Journal of Hepatology oktober 2019 blijkt  dat NAFLD bij patiënten met diabetes mellitus type 2 meer dan tweemaal zo vaak voorkomt dan bij de algemene bevolking. Onder 80 studies uit 20 landen waren 49.419 personen met diabetes mellitus type 2 (gemiddelde leeftijd 58,5 jaar, gemiddelde BMI 27,9 kg/m 2, en mannen 52,9%). De wereldwijde prevalentie van NAFLD bij patiënten met diabetes mellitus type 2 was 55,5% (95% BI 47,3–63,7). Studies uit Europa rapporteerden de hoogste prevalentie (68,0% [62,1–73,0%]). Van de 10 studies die de prevalentie van NASH schatten, was de wereldwijde prevalentie van NASH bij personen met diabetes mellitus type 2 37,3% (95% BI 24,7-50,0%). Zeven studies schatten de prevalentie van gevorderde fibrose bij patiënten met NAFLD en diabetes mellitus type 2 op 17,0% (95% BI 7,2-34,8). Meta-regressiemodellen toonden aan dat geografische regio en gemiddelde leeftijd (p <0,5) geassocieerd waren met de prevalentie van NAFLD, samen goed voor 63,9% van de heterogeniteit.

Deze meta-analyse levert bewijs voor de hoge prevalentie van NAFLD en NASH bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Prioriteit moet dan ook worden gegeven aan het vergroten van het bewustzijn van het voorkomen van NAFLD bij patiënten met diabetes mellitus type 2 bij alle belangrijke belanghebbenden (huisartsen, specialisten en beleidsmakers in de gezondheidszorg).

Bron: Younossi Z.M, et al. The global epidemiology of NAFLD and NASH in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Hepatology. 2019;71:793-801 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.06.021