Leververvetting een stijgende oorzaak van leverziekte bij mensen met HIV Bijgewerkt op 28.10.19

29-04-2019  Nu hepatitis C met succes kan worden behandeld, wordt niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) een steeds belangrijkere oorzaak van ernstige leverproblemen en lever gerelateerde sterfte onder mensen met HIV blijkt uit twee onderzoeken gepresenteerd op het Internationale Lever Congres 2019 in Wenen (10-14 april).

Mensen met HIV lijken een groter risico te lopen om NAFLD te ontwikkelen dan de algemene bevolking. De prevalentie van NAFLD wereldwijd is geschat op 25%, terwijl de prevalentie in HIV-populaties in verschillende onderzoeken veel hoger is. NAFLD vertegenwoordigt een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling en progressie van leverziekte. Met de beschikbaarheid van effectieve antivirale geneesmiddelen tegen hepatitis B en C is het denkbaar dat in de toekomst NAFLD de meest prominente leverziekte kan worden bij personen met HIV.

De eerste studie, gepresenteerd door Dr Zobair Younossi (Inova Fairfax Medical Campus Falls Church, Virginia, VS), was gericht op prevalentie- en mortaliteitstrends van NAFLD, virale hepatitis en andere leverziekten bij mensen met HIV. De data van > 47.000 Hiv-geïnfecteerden in de VS werden doorzocht. Meer dan 10.000 personen met leverziekte werden geïdentificeerd: 5.628 met HCV-gerelateerde ziekte, 1.374 met HBV-gerelateerde ziekte, 645 met HCV/HBV-gerelateerde ziekte, 2.629 met NAFLD en 198 met andere leveraandoeningen. Gedurende de 10 jaar tussen 2006 en 2016 daalden de prevalentiepercentages voor virale hepatitis van 27,75 naar 24,17 per 100.000 mensen (p = 0,009), terwijl dit voor NAFLD meer dan verdubbelde van 5,32 naar 11,62 per 100.000 (p <0,001). Het sterftecijfer gerelateerd aan virale hepatitis daalde van 3,78 naar 2,58 per 100.000 mensen (p = 0,006), terwijl de mortaliteit gerelateerd aan NAFLD steeg van 0,18 tot 0,80 per 100.000 (p = 0,041).

De tweede studie, waarbij teams uit Canada, het Verenigd Koninkrijk en Italië waren betrokken, gebruikte een diagnostisch algoritme op basis van de huidige EASL-richtlijnen voor NAFLD om personen met NAFLD te identificeren in twee cohorten volwassenen met hiv zonder significante alcohol inname of virale hepatitis-co-infectie (de LIVEr-ziekte in HIV [LIVEHIV] en Modena HIV Metabolic Clinic [MHMC] cohorten). Van de 1.228 Hiv-geïnfecteerde personen die werden beoordeeld (gemiddelde leeftijd 50 jaar, 73% mannen, tijd sinds diagnose 16 jaar), had 31,8% NAFLD. Op basis van verhoogde alanine-aminotransferase (ALT) en/of significante fibrose, werd bij 25,2% van deze patiënten het risico op een progressieve leveraandoening waargenomen, vergeleken met 18,4% van de patiënten zonder NAFLD. Onafhankelijke voorspellers van progressie van de leverziekte waarvoor gespecialiseerde verwijzing nodig was, bleken mannelijk geslacht, diabetes en duur van de Hiv-infectie te zijn.

Professor Philip Newsome (Vice-Secretary, EASL): “Deze onderzoeken wijzen op het veranderende profiel van leverziekten bij patiënten met HIV. Terwijl virale hepatitis nog steeds de belangrijkste oorzaak is van leverziekte in dergelijke groepen, wordt NAFLD  een steeds vaker voorkomend probleem. Dit versterkt de noodzaak om therapeutische middelen te bestuderen bij patiënten met NAFLD en HIV, een gebied dat zelden wordt onderzocht.”

Bron: EASL press release.