Nationale organisaties

Vorige pagina Print
 
Centrum Infectieziektebestrijding.

Het CIb, een onderdeel van het RIVM, coördineert de bestrijding van infectieziekten.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.

Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG).
Binnen de DHCG zijn de Nederlandse verwijscentra van HCC vertegenwoordigd en wordt er samengewerkt door hepatologen, chirurgen, oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, onderzoekers en patiëntenverenigingen.

Gezondheidsraad .
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. Op de website van de Gezondheidsraad staat informatie over de gegeven adviezen

GGD Nederland .
Vereniging voor GGD'en.

Hepatitis C in de verslavingszorg .
Deze website biedt informatie aan professionals betrokken bij de opsporing en behandeling van hepatitis C bij langdurig drugsverslaafden.

Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) .
Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid - kortweg KIZA - is een website, met daarop een verzameling van informatie specifiek over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden

Kinderwebsite RVP .
Website over het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor kinderen .

KNAW .
Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen (onderzoek, publicaties en verwijzingen). 

Lareb .
Lareb is het centrale verzamelpunt voor alle bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Vanaf 1 januari 2011 is dit ook het meldpunt voor bijwerkingen van vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma.

LiverDoc .
LiverDoc plaatst ‘kennis op maat’ in het hart van de patiëntenzorg en biedt de arts online informatie voor individuele patiënten met een leveraandoening. 

Maag-, Lever-, Darmstichting (MLDS) .
De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, darm- en leverziekten wil voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren.

Mainline .
Mainline zet zich in om de gezondheid en de kwaliteit van leven van middelengebruikers te verbeteren.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) .
Het NCvB is hét kennisinstituut voor Arboprofessionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) .
Wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Nederlandse Leverpatientenvereniging (NLV) .
De NLV wil de belangen behartigen van patiënten met een aandoening van de lever en/of galwegen, voorlichting geven over deze ziekten en daarmee samenhangende ziektebeelden en waar mogelijk lotgenotencontact organiseren

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) .
Op deze website wordt informatie gegeven over postmortale orgaan- en weefseldonatie, registratie en transplantatie voor zowel publiek als voor medische professionals.

Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) .
De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) heeft tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschap­pelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaan­allocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. 

Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE) .
De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie heeft tot doel het bevorderen van wetenschap onder meer door het houden van de wetenschappelijke bijeenkomsten in voor- en najaar. De NVGE werkt daarbij nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en de Nederlandse Vereniging voor Gastrointestinale Chirurgie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) .
 De NVHP is een belangenvereniging voor mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke afwijkingen die in het cascade van de congenitale stolling vallen

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) .
Het doel van de NVH is het bevorderen van de hepatologie in de meest ruime zin van het woord. Er zijn twee secties: basale hepatologie en klinische hepatologie, teneinde ontwikkelingen en activiteiten te stimuleren en coördineren.

Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) .
De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. 

Patiëntenfederatie Nederland .
Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland zijn pagina’s met informatie over en van patiëntenverenigingen te vinden.

RIVM .

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht onderzoek en adviseert en ondersteunt de overheid op het gebied van infectieziektenbestrijding en bevordering van een gezonde leefomgeving.

RVP .
Website van het Rijksvaccinatieprogramma

Soa Aids Nederland .
Soa Aids Nederland heeft als missie de verspreiding van hiv en andere soa tegen te gaan, het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van zowel de hiv- en soabestrijding en het ondersteunen van mensen met hiv en andere soa.

Werkgroep Infectiepreventie .
De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. De Werkgroep Infectiepreventie stelt richtlijnen op voor veilig en hygiënisch werken. Alle richtlijnen zijn te downloaden van de site.

Deze pagina is bijgewerkt op 27-05-2019.

Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief