Micro-eliminatie hepatitis C bij mensen met hiv Bijgewerkt op 23.08.21

Micro-eliminatie hepatitis C bij mensen met hiv. Op de virtuele IAS 2021 conferentie van juli j.l., werd door Cas Isfordink (Amsterdam UMC, UMC Utrecht) een Nederlands onderzoek over hepatitis C bij mensen met hiv (PLWH) gepresenteerd.

Methode

In dit onderzoek werden HCV-viremische individuen uit een landelijk cohort van PLWH geïncludeerd. Op basis van hun laatste bezoek werden deze personen gegroepeerd als direct-acting antivirals (DAA)-behandeld of -onbehandeld. Met behulp van multivariabele logistische regressie werden variabelen geïdentificeerd die verband houden met het niet behandeld zijn met DAA. In december 2020 werd aan artsen van DAA-onbehandelde PLWH gevraagd om een vragenlijst in te vullen over barrières voor DAA-inname en het risico van verdere HCV-overdracht.

Resultaten

Van de 25.196 PLWH die ooit op HCV werden gescreend, was ongeveer 5% HCV-viremisch tussen 2003 en 2014, afnemend tot 1,6% in 2016 en 0,7% in 2019. 983 PLWH waren HCV-viremisch tijdens het tijdperk van universele beschikbaarheid van DAA; 76/983 bleef DAA-onbehandeld op het moment van de database vergrendeling (31-12-2019). Onbehandeld zijn met DAA was geassocieerd met het behoren tot een andere populatie dan mannen die seks hebben met mannen (OR=10.6, 95%CI=5.5-22,0), hogere leeftijd (OR/10 jaar=1,6, 95%CI=1,3- 1.9), onvoldoende follow-up (OR=17.1, 95%CI=8.3-36.6) en overmatig alcoholgebruik (OR=1,7, 95%CI=1.4-5.3). Van de 76 personen waarvan bekend was dat ze op het moment van de database vergrendeling niet behandeld waren met DAA, waren er 41 niet langer in zorg (overleden, n=23; lost to follow-up, n=12; verhuisd naar het buitenland, n=6), terwijl zes `personen met DAA zijn begonnen sinds de database vergrendeling. De overige 29 waren nog steeds niet behandeld met DAA en waren in zorg in december 2020 (29/983, 3%). De meest voorkomende belemmeringen om te starten met DAA waren het weigeren door de patiënt om behandeld te worden (9, 31%), afwezigheid van leverfibrose (7, 24%), onregelmatig polikliniek bezoek (6, 21%), en ernstige co-morbiditeit (5, 17%).

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat de huidige prevalentie van HCV-viremische PLWH in zorg in Nederland laag is, wat samenvalt met de wijdverbreide toegang tot behandeling met DAA sinds 2016. Weigering van de patiënt is de belangrijkste barrière voor DAA-behandeling in de resterende DAA-onbehandelde patiënten. Van deze personen lijken weinig zich bezig te houden met activiteiten die verband houden met het risico op verdere HCV-overdracht.

Bron:  Isfordink C et al. Reaching HCV micro-elimination in HIV/HCV co-infected individuals in the Netherlands: exploring remaining barriers to HCV treatment. 11th IAS Conference on HIV Science, abstract OAB0104, 2021.

Hepatitis C wordt veroorzaakt door een besmetting met het hepatitis C-virus (HCV). Een infectie op volwassen leeftijd wordt meestal chronisch (70-80%). Elk jaar overlijden 1,34 miljoen mensen aan de gevolgen van virale hepatitis, wat vergelijkbaar is met sterfgevallen als gevolg van HIV/AIDS, malaria en tuberculose.