Micro-eliminatie hepatitis C in gevangenissen Bijgewerkt op 28.06.22

Een voorbeeld van micro-eliminatie hepatitis C in gevangenissen werd gepresenteerd op het internationale levercongres van EASL in Londen door Beatrice Emmanouil van de NHS. Een team bestaande uit NHS-medewerkers, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen boden aan de gevangenispopulatie HCV-antilichaam testen aan, gevolgd door bloedafname of dried blood spot testen voor bevestiging van hepatitis C infectie bij antilichaampositieve mensen. Alle HCV-RNA positieve mensen kregen binnen 2 weken therapie met direct werkende antivirale middelen aangeboden. Vaak kon door gebruik van point-of-care HCV-RNA-testen op dezelfde dag met de behandeling worden gestart.

Tussen juni 2019 en september 2021 werden 34 gevangenissen in heel Engeland bezocht: 7 gevangenissen voor vrouwen en 27 gevangenissen voor mannen. Van de 23.388 gevangenen stemden 19.049 ermee in om getest te worden: 1.234 mensen testten positief op aanwezigheid van HCV-antilichamen van wie 175 positief testten op aanwezigheid van HCV-RNA. Alle 175 gevangenen die een hepatitis C infectie bleken te hebben, begonnen met de behandeling.

Emmanouil concludeerde dat er grote verschillen waren tussen de verschillende inrichtingen. De prevalentie was significant het hoogst in inrichtingen voor voorlopige hechtenis. De prevalentie was ook hoger in gevangenissen voor vrouwen dan in gevangenissen voor mannen. Het project is een voorbeeld hoe in gevangenissen micro-eliminatie bereikt kan worden en heeft  nuttige gegevens opgeleverd over de prevalentie van hepatitis C in gevangenissen en hoe deze varieert tussen instellingen.

Abstract: High Intensity Test and Treat (HITT): an overview of the initiative as part of the Hepatitis C elimination programme in England (OS053)

Bron: EASL media release 23-06

Voorbeelden van micro-eliminatie projecten hepatitis C in Nederland zijn:
Hepatitis C testen en behandelen op locatie – Case-finding onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam 2020.
Celine project.