Minder kinderen met acute hepatitis Bijgewerkt op 06.10.22

Er zijn minder kinderen van 16 jaar en jonger met acute hepatitis gerapporteerd. De afname van het aantal kinderen met acute hepatitis sinds week 18, zet door. Vanaf week 12 van dit jaar was er in verschillende landen een toename gemeld van ernstige acute hepatitis met onbekende oorzaak bij kinderen. De huidige leidende hypothese is dat een co-factor die jonge kinderen met een adenovirusinfectie treft, die onder normale omstandigheden mild zou zijn, een ernstiger infectie of immuun gemedieerde leverbeschadiging veroorzaakt.

Op 29 september 2022 zijn bij European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in totaal 555 gevallen van acute hepatitis met onbekende etiologie gemeld. Dit is een toename van 44 nieuwe gevallen sinds 27 augustus, en gerapporteerd door de volgende 10 landen: Finland (één), Frankrijk (één), Griekenland (acht), Ierland (drie), Italië (10), Nederland (één), Polen (drie), Portugal (zes), Spanje (zes), en het Verenigd Koninkrijk (vijf).

Het aantal gemelde gevallen nam vanaf week 12 sterk toe en bleef tot en met week 18 stabiel met 28 tot 39 gevallen per week. Vanaf week 18 is er een gestage afname van het aantal wekelijks gemelde gevallen. Zes sterfgevallen zijn in verband gebracht met deze ziekte, 23 kinderen hebben een levertransplantatie ondergaan.

Bron: ECDC 

Lees ook de update van 25 augustus

Minder kinderen met acute hepatitis