NAFLD bij type 2 diabetes Bijgewerkt op 24.02.23

NAFLD bij type 2 diabetes komt vaak voor. In een prospectieve studie door Veeral Ajmera e.a. kwamen van de 524 gescreende patiënten 501 volwassenen (63% vrouw) met diabetes type 2 in aanmerking om geïncludeerd te worden. De gemiddelde leeftijd en BMI waren respectievelijk 64,6 (±8,1) jaar en 31,4 (±5,9) kg/m2.
De NAFLD-prevalentie was 65%. De prevalentie van gevorderde fibrose was 14% en die van cirrose 6%. Obesitas bij de geïncludeerde patiënten versterkte het risico op NAFLD en gevorderde fibrose. Van de 29 patiënten met cirrose bleken er twee hepatocellulair carcinoom te hebben en één patiënt had adenocarcinoom van de galblaas.

NAFLD  ( niet alcoholische leververvetting) komt vaak voor bij patiënten met diabetes type 2, maar er zijn beperkte prospectieve gegevens die de prevalentie van gevorderde fibrose en cirrose karakteriseren met behulp van de meest nauwkeurige niet-invasieve biomarkers van levervet en fibrose.

Bron: Ajmera V, et al. A prospective study on the prevalence of NAFLD, advanced fibrosis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma in people with type 2 diabetes. J. Hepatol volume 78, issue 3, p471-478,March 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.11.010

Risicofactoren NAFLD

De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn obesitas, hypertensie en insuline resistentie. Door overgewicht neemt de insuline gevoeligheid af. Hierdoor wordt de lipolyse (vetverbranding) in het perifeer vetweefsel niet geremd en komen er meer vrije vetzuren in de circulatie. De vetzuren hopen zich steeds meer op in de lever (evenals in de spieren en bloedvaten) waardoor insuline resistentie verergert en het glucosegehalte toeneemt.