Niet-alcoholische leververvetting een richtlijn voor patiënten Bijgewerkt op 24.09.21

Recent is ‘Niet-alcoholische leververvetting’ een richtlijn voor patiënten gepubliceerd. Deze richtlijn is bedoeld voor alle patiënten die risico lopen op of leven met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). NAFLD is wereldwijd de meest voorkomende chronische leverziekte en gaat gepaard met een hoge ziektelast. Toch is er veel onwetendheid over dit ziektebeeld. Bovendien moeten veel aspecten van de ziekte nog worden ontrafeld, wat een belangrijke impact heeft op de informatie die al dan niet aan patiënten wordt gegeven. Een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverlener is daarbij belangrijk. Het is eveneens belangrijk dat patiënten begrijpen wat NAFLD is. Alleen dan kunnen zij een actieve rol spelen in hun ziektebeheer. De richtlijn vat de huidige kennis samen die relevant is voor NAFLD en is ontwikkeld door patiënten, patiënten vertegenwoordigers, clinici en wetenschappers. De richtlijn is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke aanbevelingen, bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Bron:  Francque S.M et al. Non-alcoholic fatty liver disease: A patient guideline. JHEPReports September16,2021. https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2021.100322

Leververvetting

NAFLD en NASH is in het Nederlands bekend als leververvetting. NAFLD staat voor ‘non alcoholic fatty liver disease’, NASH staat voor ‘non alcoholic steatohepatitis’. Bij leververvetting worden vetten in de lever opgeslagen zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik of dat er sprake is van virale hepatitis. Een gezonde lever bevat weinig of geen vet.

De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2.