Niet-alcoholische leververvetting en risico op hart-en vaatziekten Bijgewerkt op 05.10.21

Niet-alcoholische leververvetting en risico op hart-en vaatziekten. Studies hebben een significant verband aangetoond tussen niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en risico op hart- en vaatziekten (CVD). De omvang van het risico en of dit risico verandert met de ernst van NAFLD blijft echter onzeker. Alessandro Mantovani (Verona, Italië) e.a., hebben een meta-analyse van observationele onderzoeken uitgevoerd om de omvang van het verband tussen NAFLD en het risico op CVD te kwantificeren.

Resultaten

De onderzoekers identificeerden 36 longitudinale studies met geaggregeerde gegevens van 5.802.226 individuen van middelbare leeftijd (gemiddelde leeftijd 53 jaar [SD 7]) en 99.668 gevallen van fatale en niet-fatale CVD-gebeurtenissen gedurende een mediane follow-up van 6,5 jaar. NAFLD was geassocieerd met een matig verhoogd risico op fatale of niet-fatale CVD. Dit risico nam aanzienlijk toe met de ernst van NAFLD, vooral bij een ernstiger stadium van fibrose. Alle risico’s waren onafhankelijk van leeftijd, geslacht, adipositas, diabetes en andere veel voorkomende cardiometabole risicofactoren. Gevoeligheidsanalyses hebben deze resultaten niet gewijzigd.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten het bewijs leveren dat NAFLD een onafhankelijke risicofactor kan zijn voor CVD-morbiditeit en mortaliteit.

Bron: Mantovani A., et al. Non-alcoholic fatty liver disease and risk of fatal and non-fatal carcardiovascular events: an updated systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021; Published: September 20, 2021 DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(21)00308-3

 

NAFLD

Leververvetting NAFLD en NASH is een aandoening van de lever waarbij vetten in de lever worden opgeslagen zonder dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik of dat er sprake is van virale hepatitis, en waarbij > 5% van de levercellen zijn aangedaan. Voor mannen geldt dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik bij meer dan 20 gram per dag en voor vrouwen bij meer dan 10 gram per dag. Bij ernstige leververvetting ontstaat NASH (non alcoholic steatohepatitis). Een gezonde lever bevat weinig of geen vet.

De belangrijkste risicofactoren voor leververvetting zijn overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2.