Niet alcoholische leververvetting wereldwijd gezondheidsprobleem Bijgewerkt op 10.11.21

Niet-alcoholische leververvetting is wereldwijd een gezondheidsprobleem. Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een potentieel ernstige leverziekte die ongeveer een kwart van de volwassen bevolking wereldwijd treft. NAFLD veroorzaakt een aanzienlijke gezondheidslast met verstrekkende sociale en economische gevolgen. Het is een multisysteemziekte en wordt beschouwd als de levercomponent van het metabool syndroom. In tegenstelling tot andere veel voorkomende aandoeningen heeft NAFLD tot nu toe wereldwijd weinig aandacht gekregen. Buiten de hepatologie en gastro-enterologie is NAFLD grotendeels onbekend. In nationale en internationale beleidsmaatregelen voor niet-overdraagbare ziekten wordt nauwelijks aandacht aan NAFLD geschonken. Daarom zijn door een multidisciplinaire groep experts aanbevelingen opgesteld die betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen: van epidemiologie, bewustwording, zorg en behandeling tot beleid. De aanbevelingen zijn van belang voor beleidsmakers, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en mensen met NAFLD. Lazarus e.a. geven aan dat het nu aan degenen is die betrokken zijn bij leveraandoeningen, om het voortouw te nemen bij het ontwikkelen van een routekaart om de aanbevelingen te vertalen in actie.

Bron: Lazarus, J.V., Mark, H.E., Anstee, Q.M. et al. Advancing the global public health agenda for NAFLD: a consensus statement. Nat Rev Gastroenterol Hepatol (2021). https://doi.org/10.1038/s41575-021-00523-4

 

Ziektebeeld

Meestal hebben mensen met leververvetting geen klachten. Soms is er sprake van moeheid, malaise of vage buikklachten. Klachten zoals moeheid, gewichtsverlies en spierzwakte zijn er wel bij NASH, als ernstige fibrose of cirrose is ontstaan. Patienten met NAFLD hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hypertensie en een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 wegens insuline resistentie ten gevolge van vetopslag in de levercel.

Niet alcoholische leververvetting wereldwijd gezondheidsprobleem