Niet alle medewerkers in tandartsenpraktijken gevaccineerd tegen hepatitis B Bijgewerkt op 28.10.19

05-07-2019  Het aantal in de eerste helft van 2019 door tandartspraktijken gemelde prik-, bijt-, snij-, spat- en krabaccidenten is nagenoeg gelijk aan dat van de eerste helft van 2018; 248 om 249 afgelopen jaar. Dat meldt prikpunt, het 24/7 meldpunt voor prikaccidenten waarbij de KNMT is aangesloten. Ook blijkt dat niet iedereen is gevaccineerd.

Bij 316 meldingen, ruim 90 procent, was sprake van een prikaccident, 127 keer betrof dit een prikaccident aan een verdovingsnaald. In bijna 70 procent van de gevallen werd een incident binnen een uur nadat het zich had voorgedaan gemeld. Het overgrote deel van de melders, ruim 90 procent, was volledig gevaccineerd. Dus 10% was niet volledig gevaccineerd.

De gerapporteerde naaldongevallen hangen meestal samen met het opruimen van naalden na het recappen. De teruggeplaatste hoes blijkt soms doorboord met de naald, maar het overgrote deel van de naaldongevallen ontstaat doordat de teruggeplaatste hoes onverwacht los gaat bij het verwijderen van de naald.

Een verbod op recappen door personeel in loondienst staat sinds 2012 in het Arbo-besluit. De KNMT heeft afgelopen jaar de Handreiking Recappen geactualiseerd. Hierin staan informatie en praktische adviezen hoe de kans op prikaccidenten in de tandartspraktijk kan worden voorkomen. Een van die adviezen is om  procedures rondom accidenten met het praktijkteam  te bespreken en vast te leggen. Daarvoor kan het stappenplan Prikaccidenten worden gebruikt.

Bron: KNMT