Nieuwe modellen helpen bij het voorspellen van hepatocellulair carcinoom na succesvolle behandeling van hepatitis C Bijgewerkt op 08.10.20

Voorspellen wie mogelijk hepatocellulair carcinoom (HCC) krijgt na succesvolle behandeling voor chronische hepatitis C kan nu gemakkelijker zijn dankzij het werk van twee onafhankelijke onderzoeksteams uit Frankrijk en Egypte.

Mensen die genezen zijn van hepatitis C hebben minder kans om HCC te ontwikkelen dan degenen die niet met succes worden behandeld. Maar er blijft een risico bestaan, vooral voor mensen die vergevorderde fibrose of cirrose hebben. Leverkanker wordt vaak laat gediagnosticeerd, wanneer het moeilijker te behandelen is. Betere methoden om te voorspellen wie het meest waarschijnlijk HCC zal ontwikkelen, zijn dringend nodig.

In een Franse studie, gepresenteerd door prof. Pierre Nahon ( Hôpital Jean Verdier, Parijs) op het Digital International Liver Congress ™ 2020, werd onderzocht welke biomarkers en veranderingen in alfa-foeto-proteïne (AFP) voor en na SVR geassocieerd zijn met een hoger risico op HCC bij mensen met cirrose. De onderzoekers gebruikten gegevens van ANRS CirVir, een prospectief cohort van mensen met gecompenseerde cirrose die regelmatig op HCC werden onderzocht. De analyse omvatte 717 patiënten die gemiddeld 5,6 jaar werden gevolgd; 413 van hen (58%) bereikten SVR. Leverenzymen (ALT, AST en GGT), bilirubine, AFP, albumine, bloedplaatjes en protrombinetijd werden elke zes maanden beoordeeld. De onderzoekers identificeerden voordat SVR was bereikt drie clusters: patiënten met ontsteking en hoge AFP waarde (n=190; HCC incidentie gedurende follow-up 25.3%), patiënten met leverfalen (n=198; HCC 26.8%), en patiënten met geringe afwijkende laboratorium waarden (n=329; HCC 12.5%, p<0.0001). Mensen met ontsteking en hoge AFP waarde hadden het grootste risico om HCC te ontwikkelen. Degenen met de meest gunstige laboratorium waarden hadden een veel lager risico. Bij de 413 patiënten die SVR bereikten, werden 3 post-SVR-patiënten clusters onderscheiden: patiënten met ALT, GGT en AFP normalisatie (n = 228; HCC 7,5%), patiënten met aanhoudende verminderde leverfunctie (n = 109; HCC 15,6%), en patiënten met verhoogde biochemische parameters (n = 95; HCC 13,7%). Prof. Nahon: “Deze analyses, gebaseerd op nieuwe statistische methoden, suggereren dat HCC surveillance kan worden verfijnd en verbeterd om optimale resultaten te bereiken”.

Prof. Gamal Shiha (Egyptian Liver Research Institute and Hospital) presenteerde een onderzoek over een niet-invasief scoremodel voor geïndividualiseerde HCC-risico voorspelling voor mensen met gevorderde fibrose of cirrose. Het model zou gebruikt kunnen worden in lage- en middeninkomenslanden als een ‘one size fits all’-screeningsstrategie misschien niet haalbaar is. De onderzoekers screenden meer dan 200.000 mensen op hepatitis C in 73 dorpen in Egypte. Van de gescreende personen bleek 7,8% HCV-RNA-positief te zijn. DAA-behandeling werd aan hen aangeboden. De onderzoekers identificeerden 2.372 mensen zonder leverkanker met een SVR en minstens een jaar follow-up; bijna driekwart had cirrose, de overigen hadden stadium F3-fibrose. Gedurende gemiddeld twee jaar observatie ontwikkelden 109 mensen (4,6%) HCC na beëindigen van de behandeling. Op acht na hadden deze patiënten al cirrose voordat de HCV-behandeling werd gestart. Leeftijd ouder dan 54 jaar, mannelijk geslacht, fibrosestadium vóór de behandeling (F4 versus F3) en AFP- en albuminespiegels werden geïdentificeerd als risicofactoren voor de ontwikkeling van HCC. De onderzoekers gebruikten deze factoren om een ​​GES-score te ontwikkelen die vervolgens gevalideerd werd. Gedurende ongeveer twee jaar follow-up na de behandeling ontwikkelden slechts één persoon (0%) in de laag risicogroep (score<6), zes mensen (2,1%) in de tussengroep (score 6-7,5) en 39 (6,1%) in de hoog risicogroep (score>7,5), HCC.

Dr Jordi Bruix (Hospital Clinic of Barcelona, Spain, EASL Governing Board member): “Deze gegevens onderstrepen het belang van het implementeren van HCC-screening programma’s bij met DAA’s behandelde patiënten en de noodzaak voor meer onderzoek om de oorzaken van de ontwikkeling van leverkanker te identificeren ondanks genezing van hepatitis C”.

Bronnen:
EASL persbericht.
Nahon P et al. Profiling of routine serum parameters and AFP evolution in cirrhosis following HCV eradication for stratification of HCC risk: a trajectory clustering analysis from the ANRS CO12 CirVir cohort. Journal of Hepatology, supplement 1 [International Liver Congress], GS13, S22, 2020.

Shiha G et al et al. A simple score for HCC risk stratification in CHC patients with cirrhosis or advanced hepatic fibrosis who achieved SVR following DAA therapy.Journal of Hepatology, supplement 1 [International Liver Congress], AS155, S107, 2020.