Verbetering kwaliteit van leven na succesvolle behandeling hepatitis C

Vorige pagina Print

02-11-2017  Uit een studie gepresenteerd door Zobair Younossi (Inova Fairfax Hospital, Virginia) tijdens The Liver Meeting®  georganiseerd door de American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) blijkt dat na succesvolle behandeling van hepatitis C met Direct Acting Antivirals (DAAs) de kwaliteit van leven verbetert.

In deze studie zijn 3,486 patiënten geincludeerd met chronische hepatitis C en een sustained virological response (SVR-12) na  behandeling met sofosbuvir. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar, 62.3% mannen, 15.6% cirrose, 10.1% diabetes. De kwaliteit van leven werd voorafgaand aan de behandeling gemeten en vervolgens iedere 24 weken, tot en met 144 weken waarbij gebruik gemaakt werd van een gevalideerde vragenlijst (Short Form-36). Deze vragenlijst bestaat uit acht onderdelen, waaronder vragen naar het lichamelijke functioneren, algemene gezondheid, vitaliteit, sociaal functioneren en vragen over de geestelijke gezondheid.

De geïncludeerde patiënten scoorden na het bereiken van de SVR op alle domeinen van de SF-36 een significante verbetering. Deze verbetering bleef gedurende het gehele onderzoek bestaan. De grootste verbetering betrof de onderdelen vitaliteit en algemene gezondheid. Bij mensen die bekend waren met cirrose, depressie, vermoeidheid, slapeloosheid, of type 2 diabetes was de kwaliteit van leven het sterkst verbeterd.

De onderzoekers concluderen dat deze data het belang van hepatitis C behandeling ondersteunen. 

Bron: 
Z Younossi et al. Significant and Sustained Improvement of Health-Related Quality of Life (HRQL) Scores in Patients with Hepatitis C (HCV) and Sustained Virologic Response (SVR).The Liver Meeting. Washington, DC, October 20-24, 2017. Abstract 64.

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief