Knelpunten eliminatie virale hepatitis in België en Luxemburg

Vorige pagina Print

17-12-2017   Op 7 en 8 november is in Brussel een bijeenkomst gehouden van de Viral Hepatitis Prevention Board (VHPB) waarin de epidemiologie, surveillance, preventie en risicogroepen voor virale hepatitis besproken zijn. De intentie was om een update te geven van de preventieve maatregelen in België en Luxemburg en hun effect op preventie en controle van virale hepatitis.

In België (populatie 11,2 miljoen) is de HBsAg-prevalentie ca 0,7% (2003) en de anti-HCV prevalentie 0,1% (2003). Bloeddonoren, zwangeren en IVDU worden gescreened op hepatitis B en C. Pasgeborenen en adolescenten (12 jaar oud) worden gevaccineerd tegen hepatitis B, evenals MSM, IVDU, hemodialysepatiënten, etc. De incidentie van nieuwe hepatitis B- en C-infecties is niet goed geregistreerd en voor veel jaargangen onbekend. De vaccinatiegraad daarentegen is wel bekend en ligt rond de 95% voor kinderen geboren vanaf 2007.

Luxemburg heeft een populatie van ongeveer 560.000 personen. Melding van hepatitis infecties wordt gedaan door artsen. Er zijn ca 70 meldingen van hepatitis C per jaar. Laboratoriumgegevens geven echter hoge aantallen, ca 150-200 per jaar.  Ongeveer tweederde van de HCV-positieven is man, met de hoogste prevalentie in de leeftijdsgroep 30 tot 45 jaar. Er is meer IV-druggebruik in Luxemburg dan in België. De prevalentie van HCV in IVDU in Luxemburg is ruim 80%. Er zijn weinig data over hepatitis B. De hepatitis B vaccinatiegraad is hoog: 95% vanaf geboortejaar 2006.

Net als in Nederland is het moeilijk om in België en in Luxemburg goede epidemiologische data te verkrijgen. Registratie van bestaande en nieuwe infecties is vaak incompleet. Toch zijn er veel gegevens beschikbaar. Naar schatting is ongeveer een derde van de Belgische bevolking in de afgelopen 10 jaar gescreened op hepatitis C. De hoogste prevalentie is in de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar bij mannen. Risicogroepen zijn met name IVDU, gedetineerden, migranten, HIV-geïnfecteerden, de ‘baby-boom’ generatie en medewerkers in de gezondheidszorg. In een studie uitgevoerd in 2006-2008 zijn gedetineerden getest op hepatitis C; de prevalentie was 14,6%. Uit de prevalentiegegevens blijkt verder dat ongeveer een derde van de anti-HCV positieve mensen buitenlandse roots heeft. De prevalentie in gezondheidsmedewerkers is 0,41%.

Aan het eind van de bijeenkomst is  aangegeven waar de knelpunten liggen. Het WHO streven van 90% daling in het aantal nieuwe infecties en een reductie in de mortaliteit in 2030 met 65% is alleen haalbaar als het aantal patiënten dat behandeld wordt, stijgt tot ca 4000 per jaar vanaf 2018 en de opsporing van virale hepatitis wordt geïntensiveerd in risicogroepen en de ‘baby-boom’ generatie (berekend voor België). Knelpunten liggen in België bij de complexe structuur van de gezondheidszorg, vaccin tekort en de activiteiten van anti-vaccinatie groeperingen, het gebruik van IV drugs, kosten van de behandeling. In Luxemburg mag de overheid niet onderhandelen met de farmaceutische industrie om prijsafspraken te maken.

Meer informatie is te vinden op: http://www.vhpb.org/node/221

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief