Het effect van hepatitis B vaccinatie in de provincie Antwerpen

Vorige pagina Print

17-01-2018  In 1999 werd het hepatitis B-vaccin in Vlaanderen opgenomen in het vaccinatieprogramma voor alle zuigelingen en jongeren in het eerste jaar secundair onderwijs. Dit betekent dat het cohort van 11- tot 12-jarigen sinds 2012 in principe als zuigeling werd gevaccineerd. Daarom wordt het vaccin vanaf 2012 alleen aangeboden via het basisvaccinatieschema voor zuigelingen.

In 2015 hebben 28 geboorte-cohorten het hepatitis B -vaccin aangeboden gekregen. Aangezien vaccinatiecoverage van het vaccin meer dan 95% bedroeg, betekent dit dat bijna alle 0- tot 28-jarigen in 2015 beschermd waren tegen hepatitis B.

In een descriptieve studie door Nina van Goethem e.a. is het beschermende effect van vaccinatie nagegaan aan de hand van de leeftijdsspreiding van 106 geregistreerde hepatitis B-gevallen in de provincie Antwerpen tussen 2009 en 2015. Het percentage hepatitis B gevallen bij personen jonger dan 30 jaar is gestaag gedaald naar 3% in 2013-2015 in vergelijking met 21% in 2009-2012 met een p-waarde van 0,01.

Onveilig seksueel contact en intraveneus druggebruik bleven de voornaamste risicofactoren voor hepatitis B-infecties. Het is onwaarschijnlijk dat de daling van het aantal mensen met hepatitis B onder 30-jarigen veroorzaakt werd door veiligere seksuele contacten, omdat de incidentie van andere seksueel overdraagbare aandoeningen in de provincie Antwerpen bij deze leeftijdsgroep niet afnam.

De onderzoekers concluderen dat het opvolgen van de leeftijdsdistributie van acute hepatitis B-gevallen in tijd een waardevolle indirecte parameter is om het beschermend effect van een interventie, zoals vaccinatie, te beoordelen.

Bron: Nieuwsbrief Vlaams Infectieziektebulletin, nr 2017/3

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief