Subsidieregeling hepatitis B vaccinatie studenten uitgebreid

Vorige pagina Print

8-3-2018 Sinds 2008 is er een subsidieregeling voor de hepatitis B vaccinatie van studenten die kiezen voor een opleiding in de gezondheidszorg of life science, en die tijdens hun opleiding of latere beroep in contact kunnen komen met (via personen of materialen besmet met) het hepatitis B-virus. Deze regeling heeft een gunstige invloed gehad op het aantal studenten die zich in het eerste jaar van hun studie laten vaccineren en daardoor beschermd tegen hepatitis B hun eerste stages in kunnen gaan.

Doordat het aantal opleidingen en de diversiteit aan opleidingen groot is en er ook nieuwe opleidingen bijkomen wordt periodiek gereviseerd welke studenten en welke opleidingen in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Dit is de afgelopen maanden gedaan.

Vanaf 2018/2019 zijn de volgende opleidingen toegevoegd aan de regeling:
MBO: sociaal werk, sociaal cultureel werker, sociaal maatschappelijk dienstverlener, gespecialiseerd pedagogisch medewerker, coördinator sport- en bewegingsagogie en coördinator sport, bewegen en gezondheid.
HBO: Opleiding ergotherapie en de opleiding Mens en Techniek, differentiatie Orthopedische Technologie (ter vervanging van Orthopedische Technologie).

Deze opleidingen zijn toegevoegd aan de al bestaande lijst van opleidingen waar de regeling voor geldt. De regeling en de opleidingen zijn te vinden op de website http://wetten.overheid.nl/BWBR0024188/2018-03-01

Onderwijsinstellingen dienen de aanvraag voor de subsidie van hun onderwijsinstelling voor 1 mei aan te vragen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024188/2018-03-01
https://www.dus-i.nl/subsidies/vaccinatie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-10825.html

 

 

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief