HBV Richtsnoer

Vorige pagina Print

28-6-2018 In april 2018 is het eerste Nederlandse Hepatitis B (HBV) richtsnoer online gepubliceerd waarin de naar huidige inzichten meest optimale behandeling van hepatitis B is beschreven. Het richtsnoer is ontwikkeld door specialisten uit diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met een chronische infectie met HBV. De betrokken beroepsgroepen zijn:  de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA).

De aanbevelingen in het richtsnoer zijn gebaseerd op de adviezen van de European Association for the Study of the Liver (EASL) en waar deze afwijken van de Nederlandse situatie, gebaseerd op de adviezen van de American Association fort he Study of Liver Diseases (AASLD).

In het richtsnoer komen aan de orde welke patiënten behandeld kunnen worden, de bepalingen die gedaan moeten worden en welke therapie gegeven kan worden. Ook wordt een plaats van behandeling met PEG-Interferon gegeven en toegelicht. Verder wordt ingegaan op welke behandeling met nucleotide-analogen de voorkeur heeft, de monitoring en therapie falen. Behandeling bij levertransplantatie, bij co-infecties, bij dialyse-patiënten, bij sterke immuunsuppressie en bij zwangeren komt eveneens aan bod.

Het richtsnoer is gepubliceerd op de website www.hbvrichtsnoer.nl.

Meer nieuws
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief