Obeticholic acid verbetert fibrosering van de lever bij NASH Bijgewerkt op 28.10.19

12-04-2019  Een tussentijdse  analyse van de lopende fase 3 REGENERATE studie, gepresenteerd tijdens het Internationale Lever Congres in Wenen, toonde aan dat obeticholic acid (OCA) effectief is bij de behandeling van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) met leverfibrose. Met de 25 mg OCA dosis verbeterde de fibrose bij bijna een kwart van de ontvangers, met significante verbeteringen van andere histologische markers van NASH.

Obeticholic acid  is een krachtige activator van de farnesoïde X-nucleaire receptor waarvan is aangetoond in de klinische fase 2-studie (FLINT) die in 2015 werd gepubliceerd, dat het de leverhistologie en fibrose verbetert.

In de gerapporteerde analyse werden 931 personen met door biopsie bevestigde NASH en fibrose stadium F2 of F3 gerandomiseerd en kregen OCA 10 mg / dag (n = 312), OCA 25 mg / dag (n = 308), of een placebo (n = 311). De primaire eindpunten van de studie waren ofwel verbetering van de fibrose (≥ 1 stadium) zonder verslechtering van NASH of NASH resolutie zonder verslechtering van leverfibrose. De beste resultaten werden waargenomen in de OCA 25 mg behandelingsgroep. Het primaire eindpunt van de verbetering van de fibrose (≥ 1 stadium) zonder verslechtering van NASH werd bij 23,1% van de patiënten (p = 0,0002 versus placebo) bereikt met een dagelijkse dosis OCA van 25mg. Hoewel het primaire eindpunt van de NASH resolutie niet werd gehaald, vertoonden 35,1% van de patiënten die OCA 25 mg ontvingen verbeteringen in hepatocellulaire ballooning (p = 0,0011 versus placebo) en had 44,2% van de patiënten een lobulaire ontsteking (p = 0,0322 versus placebo). Dosisafhankelijke afnames in leverenzymen werden ook waargenomen.

Professor Philip Newsome, vice-secretary van EASL: ‘Deze gegevens zijn veel belovend omdat voor de eerste keer in een fase 3-studie wordt aangetoond dat door een medische behandeling, in dit geval obeticholic acid, fibrosering van de lever verbetert in vergelijking met een placebo – een belangrijk behandelingsdoel bij NASH.’

Niet-alcoholische steatohepatitis is een ernstige vorm van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van steatose, hepatocellulaire ballooning en lobulaire ontsteking. De aandoening gaat gepaard met een snelle progressie van fibrose, die uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van cirrose en hepatocellulair carcinoom. Geschat wordt dat de wereldwijde prevalentie van NASH varieert van 1,50% tot 6,45%. Er zijn momenteel in Europa of de VS geen medicijnen goedgekeurd voor de behandeling van NASH.

Bron: EASL press release.