Obeticholzuur voor de behandeling van leververvetting, interimresultaten REGENERATE studie Bijgewerkt op 22.01.20

23-12-2019  Non-alcoholic steatohepatitis (NASH), leververvetting, is een groeiend probleem. Leververvetting kan leverfibrose en uiteindelijk levercirrose geven met als gevolg een verhoogde kans op leverfalen en hepatocellulair carcinoom. Er is nog geen medicamenteuze behandeling van leververvetting.

In de Lancet, december 2019, zijn de interim resultaten gepubliceerd van een klinische fase 3 studie met obeticholzuur voor de behandeling van NASH. Obeticholzuur activeert de farnesoid X-receptor, een metabole regulatoire receptor op o.a. levercellen, waardoor o.a. de concentratie van galzuren in cellen verlaagd wordt en de synthese van cholesterol verminderd wordt. In het onderzoek van Z.M. Younossi et al zijn 931 patiënten met gevorderde leverfibrose geïncludeerd en verdeeld over 3 groepen: een groep kreeg 10mg obeticholzuur dagelijks, een groep kreeg 25 mg obeticholzuur dagelijks en een placebogroep. Mensen met gevorderde leverfibrose hebben het grootste risico op leverfalen en een verhoogde mortaliteit als gevolg van leververvetting.

Verbetering van de fibrose met tenminste 1 punt werd verkregen in 23% van de 308 patiënten die 25 mg obeticholzuur kregen gedurende 18 maanden, en in 12% van de 311 patiënten die placebo kregen. Dit verschil was significant. Verbetering van de fibrose werd dus gezien, echter er was geen significant verschil zichtbaar in de mate van leververvetting (NASH). Cholesterolverlagers (statines) en gewichtsafname hebben (mogelijk) ook invloed op de uitkomst van het onderzoek en invloed van deze parameters op de uitkomst is niet geheel uit te sluiten. Obeticholzuur heeft enkele bijwerkingen waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de behandeling, o.a. een effect op de leverenzymen (tijdelijke verhoging van ALT en AST), verhoging LDL, hartkloppingen, jeuk en huiduitslag.

De studie is de eerste fase-3 studie in patiënten voor de behandeling van leverfibrose veroorzaakt door leververvetting, die bemoedigende resultaten laat zien. De follow-up van de patiënten is nog 4 jaar.

Bron: Younossi et al. Obeticholic acid for the treatment of non-aloholic steatohepaitiis: interim analysis from a multicenter, randomized, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet 394, nr 10215, dec 2019: 2184-2196.

 

Leververvetting is een risico voor mensen met overgewicht. Leefstijlinterventies zijn  essentieel voor mensen met (dreigend) overgewicht om leververvetting en de gevolgen van leververvetting, waaronder leverkanker, te voorkomen.

Lees meer op deze website over Leververvetting, NAFLD en NASH.