Ongezonde leefstijl en leververvetting Bijgewerkt op 19.08.22

Is er een verband tussen een ongezonde leefstijl en leververvetting? Een ongezonde leefstijl kan desastreuze gevolgen hebben voor de lever. Iemand die te weinig beweegt en te veel ongezonde voeding eet, krijgt te maken met een te grote aanvoer van energie in het lichaam. Dat dit leidt tot gewichtstoename is voor veel mensen bekend, maar het zorgt ook voor een stapeling van vet in de lever. Er kan leververvetting (NAFLD) ontstaan. Leververvetting kan leiden tot leverfalen of zelfs leverkanker. Ook draagt leververvetting bij aan het ontstaan en verergeren van diabetes en hart- en vaatziekten. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ gaan deze aandoening beter in kaart brengen in een uniek onderzoek uitgevoerd in huisartspraktijken. MDL arts Ger Koek van het Maastricht UMC+ leidt het onderzoek en werkt daarbij samen met de Universiteit Hasselt.

Koek en zijn collega’s willen uiteindelijk 1500 risicopatiënten met aandoeningen als obesitas, diabetes en hart- en vaatzieken onderzoeken. Hun gegevens worden geanonimiseerd verzameld, geanalyseerd en vergeleken met gegevens uit andere onderzoeken. Ger Koek: ‘hiermee willen we identificeren welke patiënten door de leververvetting het hoogste risico lopen op het ontwikkelen van een ernstigere leverziekte. Als dat lukt kunnen we sneller patiënten vinden om een behandeling te starten. Dat is ons doel: sneller behandelen van leververvetting of het uiteindelijk zelfs voorkomen.’

Happi Lever App

Voor patiënten met leververvetting is recent een App ontwikkeld ter ondersteuning van de leefstijlverandering om gewichtsverlies te verkrijgen. Deze Happi Lever App, bevat verschillende onderdelen zoals informatie over leververvetting, berekening van het ideale gewicht, dagelijkse activiteiten gekoppeld aan bv de stappenteller, hoeveel calorieën per dag worden gegeten en gebruikt. Met smileys worden personen geïnformeerd hoe ze er voor staan. Om het effect van de Happi lever App te onderzoeken wordt een studie gestart om in één jaar 5% gewichtreductie te verkrijgen.

Bron: MUMC+ nieuws