Onnodige sterfte aan hepatitis C Bijgewerkt op 28.04.21

Ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, blijft hepatitis C in Europa een groot probleem voor de volksgezondheid. In de Europese Unie (EU) sterven elk jaar meer mensen aan de gevolgen van hepatitis C dan aan HIV/AIDS. De meest recente gegevens voor de Europese regio van de WHO tonen aan dat naar schatting 15 miljoen mensen hepatitis C hebben, wat neerkomt op 2.0% van alle volwassenen. Het European Centre for Disease Control (ECDC) schat in dat in de EU 3.9 miljoen mensen chronische hepatitis C hebben. Nieuwe infecties komen in de EU lidstaten nog steeds voor, met een geschatte incidentie van 8.7 per 100.000. Mensen die drugs injecteren zijn bijzonder kwetsbaar voor het krijgen van hepatitis C. Onveilig injecterend drugsgebruik is een van de belangrijkste oorzaken van de epidemie.

Tijdens de 3e European Union HCV Virtual Policy Summit op 24 maart zijn beleidsmakers opgeroepen om zich in te zetten voor eliminatie van hepatitis C in heel Europa. Om de WHO doelstelling ‘eliminatie van hepatitis C als volksgezondheidsrisico in 2030’ te behalen, zijn op deze bijeenkomst de volgende aandachtspunten geformuleerd:

  • Verzamel en analyseer gegevens over de impact die de COVID-19 pandemie heeft op pogingen om hepatitis C te elimineren, en publiceer de bevindingen in een officieel rapport.
  • Maak van de eliminatie van hepatitis C een volksgezondheidsprioriteit.
  • Ieder land heeft een nationaal actieplan  Eliminatie virale hepatitis.
  • Verbeter de toegang tot testen, behandeling, screening en follow-up om hepatitis C als oorzaak van ernstige leverafwijkingen en leverkanker weg te nemen.
  • Verwijder voor intraveneuze druggebruikers barrières om toegang te krijgen tot zorg.
  • Pak stigma en discriminatie aan en bescherm de mensenrechten, met name geldt dit voor gemarginaliseerde groepen die risico lopen op hepatitis C.
  • Pas micro-eliminatie strategieën toe die gericht zijn op preventie en behandeling van hepatitis C in specifieke risico-subpopulaties (bijv. mensen met hiv, mensen die drugs injecteren, mensen met hemofilie, mensen met een leverziekte), en specifieke instellingen (bijv. ziekenhuizen, gevangenissen, verslavingscentra).

Bron: 3rd European Union HCV Virtual Policy Summit

Onnodige sterfte aan hepatitis C
Onnodige sterfte aan hepatitis C