Opleiding Social Work toegevoegd aan lijst opleidingen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling hepatitis B vaccinatie studenten Bijgewerkt op 28.10.19

25-8-2019  Studenten in bepaalde opleidingen lopen bij hun stage en in sommige gevallen al tijdens de opleiding risico op besmetting met hepatitis B. Daarom dienen zij bij aanvang van hun stage en/of opleiding gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B. Weliswaar zijn werkgevers in de zorg hiervoor verantwoordelijk, maar de relatief korte stageperioden in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode leiden er in de praktijk toe dat studenten niet tijdig gevaccineerd zijn. Studenten kunnen hierdoor in de problemen komen bij het volgen van stages.

Om dit knelpunt op te lossen wordt sinds 2008 subsidie verleend aan onderwijsinstellingen voor de vaccinatie van studenten die in hun stage of latere beroep beschermd moeten zijn tegen een infectie met hepatitis B. Jaarlijks wordt de lijst met opleidingen geëvalueerd en worden, indien nodig, opleidingen toegevoegd of verwijderd van de lijst met opleidingen die voor de subsidieregeling in aanmerking komen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen de onderwijsinstellingen ook voor de hbo-bachelor studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH, 34617) een tegemoetkoming in de kosten van het vaccinatietraject tegen hepatitis B aanvragen. Deze opleiding is vanaf schooljaar 2019-2020 opgenomen in de opleiding Social Work. Hogescholen die deze opleiding aanbieden kunnen de subsidie voor de vaccinatie van de studenten aanvragen.

De wijzigingsregeling vaccinatie stageplaatsen zorg is gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de overheid.