Over deze website Bijgewerkt op 03.02.23

Informatie over deze website. Hepatitisinfo.nl is de kennis site over hepatitis, leververvetting en andere leveraandoeningen. Door het verzamelen en bijeenbrengen van betrouwbare informatie wordt kennis over virale hepatitis, leververvetting, NAFLD en NASH breed toegankelijk gemaakt. Er is informatie te vinden over vaccinatie, preventie, bewustwording, screening, wijze van transmissie, indicaties en bijwerkingen van geneesmiddelen, richtlijnen, projecten en lopende studies in Nederland waar patiënten nog geïncludeerd kunnen worden. Nieuwe ontwikkelingen staan onder Nieuwsberichten. Vanaf augustus 2014 publiceren wij maandelijks een E-Nieuwsbrief.

De inhoud van de website kan men bijvoorbeeld als achtergrondinformatie gebruiken bij de diverse projecten die in Nederland worden uitgevoerd, zoals de diverse screeningsprojecten. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden bij de implementatie van het Nationaal hepatitisplan. De website met daarop alle relevante informatie is daarmee ondersteunend voor iedereen die betrokken is bij het voorkomen van hepatitis. De website is niet alleen een informatie bron voor professionals, maar ook andere geïnteresseerden kunnen informatie zoeken. Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier. De inhoud van de website wordt voortdurend geactualiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er worden geen advertenties op de website geplaatst.

De site is in 2013 ontstaan vanuit de website van het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC).

De houders van deze website zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de European Association for the Study of the Liver (EASL). De website hepatitisinfo.nl wordt inhoudelijk ondersteund door de volgende organisaties:

Wat is het doel van deze website?

Via hepatitisinfo.nl wordt onafhankelijke en betrouwbare informatie verstrekt over preventie, identificatie/ screening, behandeling en bewustwording van virale hepatitis, NAFLD (leververvetting), NASH. Ook wordt aandacht besteed aan AIH, PBC en PSC.

Het doel is kennis- en bewustzijnsbevordering door het verstrekken van informatie. Informatie die nodig is bij het streven naar een daling van de morbiditeit en mortaliteit.

De organisatie

De website wordt onderhouden door dr. G.J. Boland, medisch moleculair microbioloog endrs. H. Logtenberg- van der Grient, arts niet-praktiserend/onderwijskundige.

De Raad van Advies bestaat uit leden van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging Infectieziektebestrijding en de Maag Lever Darm Stichting.

NVH     dr L.C. Baak
NIV       prof dr I.M. Hoepelman, dr C. Richter
NVAB   drs R.J. Naber
NVIB    drs A. Rietveld
MLDS   M. Bouwens, MSc

De website is onderdeel van de Stichting Hepatitis Informatie, KvK-nr 60462817. Stichting Hepatitis Informatie ontwikkelt ook geaccrediteerde e-learning modules om kennis over preventie en opsporing van hepatitis te bevorderen. De modules zijn te vinden op www.hepatitisinfo-learning.nl  De modules worden ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van o.a. verpleegkundigen, mdl-artsen, infectiologen, GGD artsen en doktersassistenten. De modules zijn bedoeld voor verschillende beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg, werkzaam binnen o.a. ziekenhuizen, GGD-en, penitentiaire inrichtingen, huisartspraktijken en bedrijfsgeneeskundige diensten.

In 2019 is de website geheel vernieuwd en is daardoor ook goed leesbaar op tablet en mobiel. De vernieuwing is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van AbbVie, Gilead, MLDS en een educational grant van GSK.

dr. G.J. Boland
drs. H. Logtenberg van der Grient