Parenteraal overgedragen hepatitisvirussen Bijgewerkt op 31.03.23

Parenteraal overgedragen hepatitisvirussen komt nog steeds voor bij invasieve handelingen. Chirurgische ingrepen en invasieve diagnostische/therapeutische handelingen zijn bekende transmissieroutes van virale hepatitis. Met behulp van gegevens van het Italiaanse surveillancesysteem voor acute virale hepatitis (SEIEVA) uit 2000-2021, hebben Susanna Caminada (Sapienza University of Rome) ea. onderzoek gedaan naar een eventueel verband tussen specifieke soorten invasieve handelingen en het risico op acute hepatitis B en hepatitis C. Het risico werd onderzocht met hepatitis A gevallen met dezelfde leeftijd als controlegroep, omdat het hepatitis A virus immers niet zoals het hepatitis B- en hepatitis C virus via bloed-bloed contact wordt overgedragen.

Resultaten

Geïncludeerd werden 8.176 gevallen met acute hepatitis B, 2.179 met acute hepatitis C en op leeftijd gematchte controles met acute hepatitis A. De sterkste associaties voor overdracht van het hepatitis B-virus waren gynaecologische en cardiale/thoracale ingrepen.
Voor hepatitis C-virus overdracht betrof dit vooral neurochirurgie, KNO en vasculaire chirurgie. Er werd ook een hoge associatie gevonden voor oogheelkundige ingrepen. Biopsie en/of endoscopische procedures waren significant geassocieerd met zowel hepatitis C als, in mindere mate, hepatitis B.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, invasieve handelingen nog steeds een belangrijke risicofactor vormen voor het oplopen van parenteraal overgedragen hepatitisvirussen. Vergeleken met hepatitis A (controlegroep) was het risico twee keer zo hoog voor hepatitis B en meer dan vijf keer zo hoog voor hepatitis C. Dit kan een verklaring zijn voor de nog steeds talrijke en onverwachte gevallen die worden gediagnosticeerd bij de oudere bevolking in Italië. De resultaten onderstrepen het belang van het naleven van universele voorzorgsmaatregelen om iatrogene overdracht van hepatitisvirussen te voorkomen.

Bron: Susanna Caminada, et al. Risk of parenterally transmitted hepatitis following exposure to invasive procedures in Italy: SEIEVA surveillance 2000-2021. Journal of Hepatology Published:March 17, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2023.03.002