Preventie transmissie van het hepatitis B-virus van moeder op kind: WHO richtlijn Bijgewerkt op 11.03.21

Preventie van moeder-op-kind transmissie van het hepatitis B-virus kan bereikt worden door universele immunisatie van pasgeborenen tegen hepatitis B en antivirale therapie tijdens de zwangerschap. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2020 een vernieuwde richtlijn gepubliceerd over de preventie van moeder-op-kind transmissie van het hepatitis B-virus.

De WHO schat dat 257 miljoen mensen in 2015 chronische hepatitis B hadden en 900.000 mensen overleden waren aan de gevolgen van hepatitis B, zoals cirrose of hepatocellulair carcinoom. De meeste sterfgevallen zijn veroorzaakt door een infectie met het hepatitis B-virus tijdens de geboorte of in de eerste vijf levensjaren. In mei 2016 onderschreef de World Health Assembly de Global Health Sector Strategy on viral hepatitis, die oproept tot eliminatie van virale hepatitis als bedreiging voor de volksgezondheid in 2030 (gedefinieerd als een vermindering van 90% aan nieuwe infecties en een vermindering van 65% sterfte).

Eliminatie van hepatitis B als bedreiging voor de volksgezondheid vereist een afname in de prevalentie van hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) tot minder dan 0,1% bij kinderen van 5 jaar. Deze afname kan worden bereikt door universele immunisatie van pasgeborenen tegen hepatitis B en antivirale therapie tijdens de zwangerschap om de overdracht van het hepatitis B-virus van moeder-op-kind te voorkomen. De vernieuwde richtlijn van de WHO  (2020) is gebaseerd op onderzoeken van Anna L. Funk et.al. en Pauline Boucheron et.al.

Bronnen:
Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Funk A. L.,et.al., Efficacy and safety of antiviral prophylaxis during pregnancy to prevent mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis.2020; (published online Aug 14.)

Boucheron P et al. Accuracy of HBeAg to identify pregnant women at risk of transmitting hepatitis B virus to their neonates: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2020; (published online Aug 14.)

Nieuwsberichten over hepatitis B die op deze website zijn gepubliceerd kunt u hier vinden.