Preventie van NAFLD geassocieerd HCC Gepubliceerd op 21.10.21

Preventie van NAFLD geassocieerd HCC: de rol van levensstijl en chemopreventie. In veel landen neemt de prevalentie van hepatocellulair carcinoom (HCC) geassocieerd met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) toe. Hoewel de progressie naar cirrose bij de meeste chronische leverziekten voorafgaat aan de ontwikkeling van HCC, is dit niet noodzakelijk het geval bij NAFLD geassocieerd HCC. Bij NAFLD kan HCC optreden in de afwezigheid van cirrose.

Naar aanleiding van de review door Naomi F. Lange e.a. gepubliceerd in het november nummer van Journal of Hepatology over preventie van NAFLD geassocieerd HCC concluderen de onderzoekers het volgende:

  • Dieet, zoals de implementatie van het mediterrane dieet, en regelmatige lichaamsbeweging kunnen het risico op NAFLD geassocieerd HCC verminderen en moet worden aanbevolen aan alle patiënten met NAFLD/NASH.
  • Verschillende epidemiologische studies hebben aangetoond dat koffieconsumptie geassocieerd is met een verminderd risico op HCC.
  • Stoppen met roken en stoppen met alcohol zijn belangrijk bij de preventie van NAFLD-HCC.
  • Patiënten met diabetes, obesitas en cardiovasculaire comorbiditeiten kunnen baat hebben bij chemopreventie naast aanpassing van de levensstijl. Mogelijke chemoprofylactische behandelingen zijn aspirine, metformine en statines.
  • Momenteel is er geen aanvullende behandeling goedgekeurd voor tertiaire preventie van HCC recidief.
  • HCC preventie bij patiënten met NAFLD/NASH moet een multifactoriële benadering omvatten zoals optimalisatie van levensstijl, behandeling van metabole comorbiditeiten en, indien nodig, chemopreventie.

De onderzoekers geven aan dat over het algemeen deze bevindingen met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, aangezien er maar weinig gegevens zijn over HCC in de context van NAFLD. Een toenemend begrip van onderliggende pathofysiologische mechanismen kan in de toekomst gerichte preventieve strategieën mogelijk maken voor NAFLD geassocieerd HCC.

Bron:  Lange N. F., et al. Prevention of NAFLD-associated HCC: Role of lifestyle and chemoprevention. J Hepatol 2021 vol. 75 j 1217–1227. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.07.025