Nationale Hepatitis Dagen

Vorige pagina Print

Toen het Nationaal Hepatitis Centrum nog bestond, organiseerde ze jaarlijks of eenmaal per 2 jaar de Landelijke Hepatitis Week of -Dag. Vanaf 2014 wordt de Nationale Hepatitis Dag georganiseerd door Virology Education.

Nationale Hepatitis Dag 2014

Op de Nationale Hepatitis Dag 2014, gehouden op 16 september in de Beurs van Berlage te Amsterdam, werd een oproep gedaan om tot een Nationaal Hepatitis Praktijk Plan te komen. Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM heeft aangeboden de coördinator te zijn.

Lees verder

Landelijke Hepatitis Dag 2012

De titel van de Landelijke Hepatitis Dag 2012: 'Doorbraken in de opsporing en behandeling van hepatitis'

Lees verder

Landelijke Hepatitis Week 2011

'Preventie, opsporing en behandeling van hepatitis, wat levert het op?'.

Lees verder

Landelijke Hepatitis Week 2010

'Medische en sociale gevolgen van hepatitis'

Lees verder

Nationale Hepatitis Dag 2015

De Nationale Hepatitis Dag 2015 was een bijzondere dag, waarop ruim 360 vertegenwoordigers vanuit een breed scala aan zorgdisciplines in plenaire en deelsessies zich bezighielden met recente ontwikkelingen, toekomstvisies, opinievorming en uitdagingen rond de opsporing, identificatie en behandeling

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief