Screening en bewustzijnsbevordering hepatitis B en hepatitis C bij Chinezen in Nederland (2009-2013)

Vorige pagina Print

Hepatitis B en hepatitis C is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Hepatitis B is de meest voorkomende chronische infectieziekte in de wereld. Wereldwijd zijn ongeveer 240 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met het hepatitis B-virus en 170 miljoen mensen met het hepatitis C-virus. Zowel hepatitis-B als hepatitis-C kan leiden tot een chronische infectie, levercirrose en leverkanker (hepatocellulair carcinoom). Bekijk in de kennisbank de wereldkaarten voor de prevalentie van epatitis B en prevalentie hepatitis C.
Ook in Nederland is hepatitis-B en hepatitis-C een belangrijk gezondheidsprobleem. In Nederland hebben naar schatting 60.000 mensen chronisch hepatitis-B  en 15.000-60.000 mensen chronisch hepatitis-C. Vroege opsporing van mensen met chronische hepatitis is essentieel om transmissie te voorkomen en om geïnfecteerde personen tijdig adequate behandeling te geven.

 SCREENING EN BEWUSTZIJNSBEVORDERING HEPATITIS B EN HEPATITIS C BIJ CHINEZEN IN NEDERLAND

In China is ongeveer 8 tot 10 procent van de bevolking drager van het hepatitis B-virus en 2-10% is drager van het hepatitis C-virus. De ziekte wordt in een huiselijk situatie snel overgedragen. Een besmetting met het virus kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben. In China zijn maar liefst 170 miljoen mensen drager van het hepatitis B virus. De kans dat Chinese Nederlanders drager zijn van het virus is daarom groot. Dit kan door een besmetting in hun jeugd of tijdens een familiebezoek of vakantie in China.
In 2009 is in Rotterdam het screeningsproject China aan de Maas onder de Chinese bevolking uitgevoerd. Dit project heeft als voorbeeld gediend voor het project China aan de Noordzee in Den Haag. 

Het Nationaal Hepatitis Centrum heeft in samenwerking met lokale GGDen, ziekenhuizen en de Chinese gemeenschap van oktober 2010 t/m februari 2013 in drie regio's in Nederland het project 'Screening en bewustzijnsbevordering hepatitis B en hepatitis C bij Chinezen in Nederland' uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van de expertise die is opgedaan in Rotterdam en in Den Haag. Ook zullen deze campagnes data opleveren over de kosten-effectiviteit van het screenen van die mensen die afkomstig zijn uit gebieden met hoge prevalentie en nu woonachtig zijn in een land, zoals Nederland, waar sprake is van een lage prevalentie van hepatitis-B en hepatitis-C.


Hepatitis in Rotterdam: China aan de Maas (2009)

In 2009 is in Rotterdam een campagne gevoerd door GGD Rotterdam in samenwerking met het ErasmusMC, het Nationaal Hepatitis Centrum en de Chinese belangenorganisatie Wah Fook Wui om hepatitis onder de aandacht te brengen van publiek, professionals en politiek. De campagne is gestart tijdens de festiviteiten rondom het Chinees Nieuwjaar.

In het kader van het project hebben 1091 Chinese mensen zich laten screenen op hepatitis-B. Van deze mensen was 8,4%  HBsAg positief. 

 

Referenties:
Wolter R, Dirksen K, Mostert M. Hepatitis B-campagne voor Chinezen in Rotterdam: na succes ‘China aan de Maas’ volgt nu ‘China aan de Noordzee’. Infectieziekten bulletin 201021 (3): 78-79. 

Presentatie "Hepatitis B campagne Voor en door Chinezen in Rotterdam en omstreken"

Veldhuijzen IK, Wolter R, Rijckborst V, Mostert M, Voeten HA, Cheung Y, et al. Identification and treatment of chronic hepatitis B in Chinese migrants: Results of a project offering on-site testing in Rotterdam, The Netherlands. J Hepatol. 2012;57(6):1171-6.Hepatitis in Den Haag: China aan de Noordzee (2010)

In Den Haag is de campagne op 13 februari 2010, tijdens het Chinees Nieuwjaarsfestival van start gegaan. Doel van de campagne is om de Chinezen te informeren over hepatitis-B, de gevolgen ervan en hoe de ziekte te voorkomen en te behandelen is. Daarnaast werden Chinezen opgeroepen zich te laten testen. De campagneperiode liep t/m mei 2010.

In Den Haag hebben 1296 Chinezen zich laten testen, 5% was HBsAg positief.

De lokale Chinese vereniging Stichting De Chinese Brug, de GGD, Medisch Centrum Haaglanden en het Nationaal Hepatitis Centrum waren partners bij de opzet en uitvoering van het project. Het project werd mede mogelijk gemaakt door Bristol-Myers Squibb, Gilead en MSD

Referenties:
Dirksen CG, Baard KP, Berns MPH. China aan de Noordzee: een publiekscampagne tegen hepatitis B voor en door Haagse Chinezen. Epidemiologisch bulletin 2010;45(3):19-27.

 

Hepatitis in Utrecht: China onder de Dom (2011)        

'China onder de Dom'is het eerste deelproject van het 3 jarig project 'A Hepatitis B and C educational and screening programme for Chinese communities in the Netherlands'. HetNationaal Hepatitis Centrum, UMCU, Diakonessenhuis, Chinese vrouwenvereniging Laiyin en de gemeente Utrecht (GG&GD) voerden in 2011 een grootschalige voorlichtings- en vaccinatiecampagne uit. Het project werd gefinancierd door ZonMw en werd mede mogelijk gemaakt door Bristol-Myers Squibb, Gilead en MSD.

De campagne 'China onder de Dom'  heeft goede resultaten opgeleverd. Maar liefst 613 Utrechtse Chinezen lieten hun bloed testen om vast te stellen of zij besmet waren met hepatitis-B of hepatitis-C. Hierdoor werden 44 dragers van het Hepatitis B-virus vroegtijdig opgespoord en doorverwezen naar een specialist. Daarnaast hadden twee personen antistoffen tegen hepatitis C. Ook zij zijn verwezen naar de specialist.

Campagne 
Doel van de campagne was om de circa 2.500 in de gemeente Utrecht woonachtige Chinezen te informeren over Hepatitis B en C, de gevolgen ervan en hoe de ziekten te behandelen en te voorkomen zijn. De campagne is ruim bezocht door Utrechtse Chinezen en de campagne is naar tevredenheid afgesloten.

Resultaten 
613 Chinese inwoners van Utrecht en omgeving hebben zich laten testen op hepatitis B en C. 7% was HBsAg positief, drager van het hepatitis B-virus, 33% was immuun en 60% was vatbaar; slechts 2 personen hadden hepatitis C-antistoffen (0,3% anti-HCV positief); bijna 80% van de hepatitis B-dragers is nu in zorg; 57% van de vatbare personen is gestart met de gratis vaccinatiereeks

Referenties:
Bouwman-Notenboom AJ, Diemen van AJ, Heerwaarden van A, Schout C. China onder de Dom: hepatitis B- en C-screening bij Chinese migranten in Utrecht. Infectieziekten Bulletin, 2012, jaargang 23, nummer 1.

 

Hepatitis in Amsterdam: China aan de Amstel (2012)

Op 1 november 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor het 2e deelproject van 'A Hepatitis B and C education and screening programme for Chinese communities in the Netherlands' :'China aan de Amstel',  dehepatitis B en hepatitis C campagne voor de Chinese gemeenschap in Amsterdam. Vrijdag 20 januari 2012 was de eerste hepatitis B en C testdag voor Chinezen in Amsterdam in het clubgebouw van de Chinese ouderen vereniging Tung Lok. De voorzitter van Tung Lok, dhr. Henry L.Liu, liet ook zijn bloed testen. In totaal hebben 733 Chinezen zich laten testen op hepatitis B en hepatitis C. 39 mensen bleken drager te zijn van hepatitis B-virus (5,3% was HBsAg positief) en 1 persoon had hepatitis-C antistoffen (0,1% anti-HCV positief).  De campagne China aan de Amstel werd mede mogelijk gemaakt door de GGD Amsterdam, het Nationaal Hepatitis Centrum, de Chinese verenigingen Tung Lok, Wa Lai, Fa-Yin en de Dragons Bussinessclub, ZonMw, Bristol-Myers Squibb, Gilead en MSD. 

 

Hepatitis in Arnhem-Nijmegen (2013)

De campagne in Arnhem en Nijmegen is officieel op 22 januari 2013 gestart, vlak voor de viering van het Chinese Nieuwjaar en duurde tot mei 2013. Tijdens deze periode werden zes screeningsacties uitgevoerd op voornamelijk Chinese locaties in Arnhem en Nijmegen. 743 mensen lieten zich testen op hepatitis B en C.

Er zijn 28 dragers van hepatitis B gevonden (3,8% HBsAg positief). De huisgenoten van deze personen zijn gratis getest en indien nodig gratis gevaccineerd door één van beide GGD’en.

Drie mensen bleken positief te zijn op anti-HCV(0,67% anti-HCV positief). Alle dragers van hepatitis B en hepatitis C zijn doorverwezen naar de unit infectiezieken van de betreffende GGD.

Voor specialistische evaluatie en behandeling zijn alle dragers verwezen naar de ziekenhuizen die deelnamen aan deze campagne of naar ziekenhuizen bij de patiënt in de omgeving.

Tijdens deze campagne zijn 261 mensen gevonden die immuun waren voor hepatitis B (35,1%). 454 mensen bleken vatbaar te zijn (61,1%). De personen die vatbaar zijn bevonden tijdens de campagne, konden zich aanmelden voor een vaccinatiereeks voor het speciale tarief van 75 euro.

Hepatitis in Eindhoven: China aan de Dommel (2013)

Tijdens het Chinese maanfeest op 10 september vond  bij Chun Pah in Eindhoven de eerste screeningsactie van het project  “China aan de Dommel” plaats. De Chinese inwoners van Eindhoven van 16 jaar en ouder ontvingen voor de start van de campagne een uitnodiging op naam voor een gratis bloedtest. Gedurende twee maanden werden er op 4 outreach locaties gratis bloedtesten aangeboden. In totaal lieten 677 Chinezen zich in Eindhoven testen; 26 (3,8%) bleken positief voor hepatitis B en 3 (0,4%) voor hepatitis C. Aan personen die vatbaar bleken voor hepatitis B werd, tegen gereduceerd tarief, vaccinatie aangeboden. De vaccinatierondes van deze campagne zullen tot mei 2014 duren.

Binnen het project werkt de GGD Brabant Zuidoost (organisator) samen met Chinese verenigingen (Eindhoven Chinese Christian Church, Stichting Chinese Ouderen “CHUN PAH” Eindhoven, Thee en Kook Studio, Eindhovense Chinese School, Stichting Chinese Vrouwengroep Eindhoven, Stichting Man Hong Eindhoven en Chinese ouderenvereniging ( “An Hua”), de ziekenhuizen Máxima Medisch Centrum en Catherina ziekenhuis en het PAMM (laboratorium).

De CZ zorgverzekering, de gemeente Eindhoven het OGZ fonds en GGD Brabant Zuidoost  droegen bij aan de kosten van dit project. 

 

Overzicht resultaten van de vijf hepatitis B screeningsprojecen onder eerste generatie Chinese migranten (2016)

Tussen 2009 en 2013 werden in Nederland vijf hepatitis B screeningsprojecten onder eerste generatie Chinese migranten uitgevoerd. In totaal zijn 4423 personen gescreend, waarvan 264 personen (6.0%)  HBsAg positief waren. Bij 129 personen met een nog niet eerder gediagnosticeerde hepatitis B en die specialistische zorg hebben ontvangen, was de cirrose prevalentie 6.9%; bij 32 patiënten (25%) werd begonnen met antivirale therapie; 64 patiënten (50%) zonder behandelindicatie werden nauwlettend gevolgd wegens hoge DNA viral load en/of risico op hepatocellulair carcinoom.

De gegevens tonen aan dat opsporing van hepatitis B bij Chinese migranten aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de patiëntenzorg: drie van de vier nieuw gediagnosticeerde hepatitis B patiënten hebben specialistische zorg nodig.

Referentie:
Coenen, S., e.a. (2016), Clinical impact of five large-scale screening projects for chronic hepatitis B in Chinese migrants in the Netherlands. Liver International.
 doi: 10.1111/liv.13125

 

Deze pagina is bijgewerkt op 29-06-2016.

HepatitisInfo

 

Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief