Screening Hepatitis B en/of Hepatitis C

Vorige pagina Print

De gemiddelde seroprevalentie van hepatitis B en hepatitis C in Nederland is laag, respectievelijk 0,2% (0,1-0,4%) en 0,3% (0,05-0,55%)1,2 De seroprevalentie in risicogroepen is aanzienlijk hoger. Chronische hepatitis komt met name voor in bepaalde groepen in de samenleving. Dit betreft migranten die geboren zijn in een land met middel of hoge prevalentie, (ooit) injecterende druggebruikers, HIV positieve homoseksuele mannen en hemofiliepatiënten die voor 1992 zijn behandeld. Vaak weten mensen niet dat ze het virus bij zich dragen, maar dragerschap verhoogt wel de kans op het ontstaan van complicaties op latere leeftijd, zoals cirrose, leverfalen en leverkanker. Chronische hepatitis B of hepatitis C is te behandelen. Tijdige opsporing is belangrijk om ernstige leverschade en transmissie te voorkomen. 

 1. Hahne SJ, De Melker HE, Kretzschmar M, Mollema L, Van Der Klis FR, Van Der Sande MA e.a. Prevalence of hepatitis B virus infection in The Netherlands in 1996 and 2007. Epidemiol Infect 2012; 140(8): 1469-1480.
 2. Vriend HJ, Op de Coul EL, van de Laar TJ, Urbanus AT, Van Der Klis FR, Boot HJ. Hepatitis C virus seroprevalence in the Netherlands. Eur J Public Health 2012; 22(6):819-821.

---------------------------------------------

In Nederland worden de volgende risicogroepen op hepatitis B gescreend:

 • zwangeren tijdens de prenatale screening,
 • MSM en sekswerkers,
 • werknemers in de gezondheidszorg,
 • patiënten met verhoogd risico door veel medische ingrepen (dialyse, hemofilie),
 • werknemers in de gezondheidszorg die non-responders zijn en die risicovolle handelingen verrichten,
 • bloed-, orgaan- en stamceldonoren (ook screening op HCV),
 • HIV patiënten die in zorg zijn,
 • contacten van mensen met acute of chronische hepatitis B.
 Doelgroep Richtlijn/ informatie
Zwangeren tijdens prenatale screening.

Informatie voor verloskundigen en gynaecologen.

MSM en sekswerkers. Hepatitis B risicogroepen.

Werknemers in de gezondheidszorg. Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen hepatitis B-vaccinatie risicolopend personeel.

Werknemers in de gezondheidszorg die non-responders zijn en die risicovolle handelingen verrichten. Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten.

HIV patiënten die in zorg zijn. 

Vaccineren van hiv patiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen.

Bloed-, orgaan- en stamceldonoren.
 

Contacten van mensen met acute of chronische hepatitis B. LCI-Richtlijn Hepatitis B. 

Het RIVM heeft in 2014 de handreiking 'Opsporing & herevaluatie van ooit gediagnosticeerden met chronische hepatitis B en Copgesteld. Door verbeterde behandelmogelijkheden voor chronische hepatitis B en C komen er meer mensen voor behandeling in aanmerking. Echter, een deel van de personen met chronische hepatitis B en C die in het verleden zijn gediagnosticeerd, zijn momenteel niet in zorg en missen de noodzakelijke behandeling. Deze handreiking is geschreven ter ondersteuning van het ontwikkelen van activiteiten om deze personen op te sporen.

Op de Nationale Hepatitis Dag 2015 heeft Freeke Zuure, onderzoeker afd. Infectieziekten GGD Amsterdam de presentatie 'HBV en HCV screening in de publieke gezondheidszorg in Nederland. Wat is gedaan en wat werkt (niet)?' gegeven met een overzicht van 20 screenings projecten in Nederland. 

De meest effectieve methoden waren: 

 • geïntegreerde screening in bestaande zorg,
 • GBA + campagne + oproep van de GGD,
 • oproep van de huisarts.

 

Hieronder vindt u een aantal Nederlandse projecten gericht op hepatitisscreening in risicogroepen.

Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg (2017)

'Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam' is een samenwerking van De Regenboog Groep, Mainline en GGD Amsterdam en past binnen het Amsterdamse Actieplan voor optimale hepatitis B en C preventie en zorg

Lees verder

Is koppeling van vrijwillige screening op hepatitis B en C aan de verplichte tuberculosescreening voor immigranten zinvol? (2013-2015)

Door de GGD Noord- en Oost Gelderland en de GGD Gelderland Zuid is een prospectieve screeningstudie uitgevoerd onder migranten die voor verplichte TBC screening tussen oktober 2013 en februari 2015 naar de GGD kwamen.Aanvullend screening op hepatitis B en C werd aangeboden op basis van vrijwillighe

Lees verder

Hepatitis C in Zuid-Limburg (2015)

In deze studie is de prevalentie van hepatitis C in verschillende regio’s in Zuid-Limburg en bijbehorende demografische en sociaal-economische factoren geanalyseerd. Er blijken regionale verschillen te bestaan tussen demografische en sociaal-economische factoren en het risico op hepatitis C

Lees verder

Screening en bewustzijnsbevordering hepatitis B en hepatitis C bij Chinezen in Nederland (2009-2013)

Hepatitis B en hepatitis C komt in China veel voor. Er zijn in Nederland verschillende projecten 'Screening en bewustzijnsbevordering hepatitis B en hepatitis C bij Chinezen in Nederland' uitgevoerd.

Lees verder

Hepatitis B-screening onder 1e generatie migranten in Groningen, Friesland, Drente (2012)

Hepatitis B screening onder 1e generatie migranten afkomstig uit verschillende landen is uitgevoerd na schriftelijke uitnodiging door de GGD’en Groningen, Fryslân en Drente.

Lees verder

Hepatitis B screening van Vietnamezen in noordelijk Noord-Holland, 'Vietnam tussen de tulpen' (2011)

Hepatitis B screening van Vietnamezen in noordelijk Noord-Holland is door de GGD Hollands Noorden en de GGD Zaanstreek-Waterland in 2011 uitgevoerd om Vietnamezen in de gelegenheid te stellen zich te laten onderzoeken op hepatitis-B.

Lees verder

Hepatitis B en hepatitis C screening bij migranten uit Afghanistan, Iran, Irak, voormalige Sovjet Unie en Vietnam in regio Arnhem (2011)

Hepatitis B en hepatitis C screening is in 2011 uitgevoerd onder mensen in Arnhem en Rheden die geboren zijn in Irak, Afghanistan, Iran, Vietnam of in voormalig SU en 18 jaar of ouder zijn.

Lees verder

Hepatitis B en hepatitis C screening bij Turkse populatie in Arnhem (2009)

Hepatitis B en hepatitis C screening bij de Turkse populatie in Arnhem is in 2009 door de afdeling infectieziekten van het Rijnstate ziekenhuis, Laboratorium voor microbiologie, en de GGD uitgevoerd.

Lees verder

Cultural tailoring; Hepatitis B screening in de Turks-Nederlandse populatie in Rotterdam (2007-2011)

Chronische hepatitis B infecties zijn een belangrijk gezondheidsprobleem in de Turks- Nederlandse populatie. Om in deze doelgroep hepatitis B dragers op te sporen en verdere transmissie van het virus te voorkomen, is het stimuleren van screening in deze doelgroep noodzakelijk. Aan de hand van vooron

Lees verder

Opsporen hepatitis C. Hoe doe je dat? (2017)

In de VS wordt aanbevolen om iedereen geboren tussen 1945 en 1965 eenmalig op hepatitis C (HCV) te testen. Het blijkt niet zinvol te zijn om een geboorte cohort te screenen in een land met lage prevalentie hepatitis C.

Lees verder

Het Noord-Hollandse Hepatitis Retrieval Project (2017)

Veel patiënten bij wie in het verleden hepatitis B of hepatitis C is gediagnosticeerd en niet genezen zijn verklaard, zijn niet meer in beeld. In het Noord-Hollandse Hepatitis Retrieval Project zijn deze personen opgespoord, geëvalueerd en zonodig weer in zorg genomen.

Lees verder

Van testen tot behandeling Opsporen van HCV positieve bewoners van maatschappelijke opvanghuizen en bezoekers van inloopcentra in Amsterdam (2018)

Om clienten met hepatitis C (HCV) van de Maatschappelijke Opvang en Inloophuizen in Amsterdam op te sporen en het bewustzijn over HCV bij cliënten en medewerkers te bevorderen hebben De Regenboog Groep, Stichting Mainline en GGD Amsterdam onderzoek gedaan onder cliënten van MO-huizen en Inloophuize

Lees verder

NoMoreC (2018)

NoMoreC streeft - samen met de Amsterdamse homogemeenschap - naar een vermindering van het aantal nieuwe hepatitis C-infecties in de hoofdstad. NoMoreC geeft uitgebreide informatie over hepatitis C en biedt advies op maat over risico en risico reductie. Ook kunnen mannen die thuis willen testen een

Lees verder

Her-opsporing eerder gediagnosticeerde patiënten met hepatitis C in provincie Utrecht (2018)

Voor het opsporen en behandelen van eerder gediagnosticeerde patiënten met hepatitis C in de regio Utrecht die in het verleden niet of niet succesvol zijn behandeld, is een efficiënte strategie ontwikkeld die kan worden gebruikt in toekomstige (nationale) retrieval projecten.

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief