Protonen therapie bij leverkanker Gepubliceerd op 23.02.21

Radiofrequente ablatie is de standaardbehandeling voor patiënten met klein hepatocellulair carcinoom (HCC) bij wie een operatie niet haalbaar is. In een gerandomiseerde gecontroleerde fase III studie door Tae Hyun Kim et.al., gepubliceerd in J. of Hepatology, zijn klinische resultaten van protonentherapie vs. radiofrequente ablatie geëvalueerd bij patiënten met recidiverend klein HCC. De onderzoekers concluderen dat deze nieuwe techniek niet inferieur is en veilig kan worden toegepast bij patiënten met klein recidiverend hepatocellulair carcinoom.

Bron: Tae Hyun Kim,et.al. Proton beam radiotherapy vs. radiofrequency ablation for recurrent hepatocellular carcinoma: A randomized phase III trial. J. Hepatol. 2021 vol. 74 j 603–612. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.09.026

Lees meer over behandeling van leverkanker in de kennisbank.