Rebound van HBV-DNA na stopzetting behandeling chronische hepatitis B Bijgewerkt op 14.07.20

Rebound van HBV-DNA kan optreden na stopzetting van de behandeling van chronische hepatitis B. Sommige patiënten met chronische hepatitis B hebben na langdurige behandeling met nucleos(t)ide analogen (NUC’s) ondetecteerbaar viraal DNA (cccDNA) in hun lever. Uit onderzoek door Ching-Lung La e.a. onder patiënten met ondetecteerbaar cc-DNA werd binnen 20 weken na stoppen van NUC’s HBV-DNA in serum aangetroffen.

Van 19 patiënten die langdurig NUC’s gebruikten (mediaan 13,4 jaar) werd bij 13 patiënten de behandeling gestopt. Bij alle patiënten was HBV-DNA en HBV-RNA niet detecteerbaar. Bij12/13 patiënten trad binnen 20 weken na staken van NUC HBV-DNA rebound op tot 100 IU/ml. Bij de 13e patiënt trad rebound op in week 70. Er was geen correlatie tussen HBV-DNA en HBsAg (p = 0.262).
Verder onderzoek is nodig om te bepalen of de behandeling met NUC’s kan worden stopgezet bij HBsAg positieve patiënten met chronische hepatitis B.

Bron: JHEP Reports   DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100112