Resultaat behandeling hepatitis C met DAA’s Bijgewerkt op 28.04.21

Het resultaat van behandeling hepatitis C met DAA’s is afhankelijk van de ernst van de levercirrose. Patiënten met levercirrose ten gevolge van een hepatitis C infectie worden behandeld met direct-acting-antivirals (DAA’s). Ook in deze patiënten wordt een hoge sustained virological respons (SVR) behaald. Door het hepatitis C virus te bestrijden verdwijnt echter niet direct de levercirrose.

In een artikel in de Journal of Hepatology, mei 2021, is de klinische langere termijn respons onderzocht in patiënten met levercirrose na behandeling van de hepatitis C infectie. Als meetwaarde is de MELD-score en de klinische uitkomst/survival analyse genomen. In totaal zijn 868 patiënten geïncludeerd, 719 met Child-Pugh A cirrose en 98 met Child-Pugh B/C cirrose. De event-free survival was in patiënten met Child-Pugh A cirrose geassocieerd met SVR, echter niet in patiënten met Child-Pugh B/C cirrose. Hoewel de MELD-score ook in deze laatste groep verbeterde, was er geen significante verbetering in de 2-jaars survival in patiënten met Child-Pugh B/C met verlaging van de MELD-score ten opzichte van patiënten met een stabiele MELD-score.

Resultaat van behandeling hepatitis C met DAA’s

De conclusie is dat behandeling met DAA’s in patiënten met Child-Pugh A tot een verlaging van de ziekteprogressie leidt, echter niet in patiënten met Child-Pugh B/C.

 

Bron: Lisette A.P. Krassenburg et al. Clinical outcomes following DAA therapy in patients with HCV-related cirrhosis depend on disease severity. Journal of Hepatology 2021; 74, nr 5, P1053-1063. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.11.021

levercirrose